Buddyzm - religia czy filozofia ?

We wrześniu w tym roku będzie miała miejsce V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Myśl i kultura buddyjska": Buddyzm - religia czy filozofia. Temat, który będzie omawiany na konferencji jest dość znany i się często przewija gdy mowa o naukach Buddy.

Konferencja naukowa jest organizowana przez Zakład Religioznawstwa i Filozofii Wschodu Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jeżeli chcesz się wypowiedzieć i wziąć udział w konferencji nadeślij swój referat, wraz z abstraktem (do 150 wyrazów) na adres mailowy krzysztof.kosior@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 20 Lipca 2014. Informacje o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu referatu otrzymacie Państwo w ciągu 2, 3 dni od nadesłania.

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz bankiet. Numer konta: 84 1140 1094 0000 2905 1600 1133 z dopiskiem „Myśl i kultura buddyjska”. Ze względu na
wymogi proceduralne związane z systemowym księgowaniem wpłat prosimy o ich dokonywanie w okresie od 15 czerwca do 30 lipca.

Termin: 24-26 września 2014

Miejsce: Pensjonat Oblasówka w Oblasach k. Janowca na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Tagi: