Kurs z Desi Rinpocze w Szczecinie 5-12 stycznia 2014 r.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na kurs z Desi Rinpocze w świątyni buddyjskiej Sanboin w Szczecinie.

Nauk udzieli Desi Rinpocze. Przewidujemy 3 inicjacje i 3 wykłady.
W dniach: 5, 7, 9 stycznia godz. 17.00 nauki i instrukcje LAMRIM CHENMO Tsongkhapy,
11 stycznia kontynuacja Lamrim o godz. 11.00 i 16.00

W dniach 6, 8, 10 stycznia 2014 inicjacje:
6 stycznia Czenrezig,
8 stycznia 21 Tar
10 stycznia Biała Tara
Sugerowana darowizna za cały kurs: 300 zł.
1 dzień uczestnictwa 50 zł.
ZGŁOSZENIA: sanboin@mahajana.net lub tel. 694231420
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

Informacje dotyczące nauczyciela i kursu:
Lamrim Chenmo – jest słynnym tekstem wielkiego mistrza buddyjskiego Tsongkhapy, który żył w XIV wieku. Jest to prezentacja całej ścieżki buddyjskiej od nauk podstawowych wspólnych dla wszystkich tradycji poprzez coraz bardziej dogłębne nauki i praktyki osiągając swoją kulminację w wadżrajanie i najwyższym urzeczywistnieniu stanu buddhy. Lamrim był inspirowany przez wielkiego mistrza indyjskiego – Atisię, który dowiedził Tybet w XII wielu i pozostał tam 12 lat. Jego nauki miały wielki wpływ na rozwój dharmy w Tybecie i jednocześnie zapoczątkowały nową szkołę zwaną kadam, której kontynuacją była założona przez Tsongkhapę szkoła gelug. Tekst Tsongkhapy należy do najsłynniejszych jego nauk i w całości został przetłumaczony na język angielski wraz z różnymi komentarzami. Mamy nadzieję, że Desi Rinpocze zapoczątkuje w Nowym Roku przekaz nauk całego tekstu, co potrwa kilka lat.
Inicjacje – planowane inicjacje należą do niższych tantr i są popularnymi praktykami współczucia, ochrony i długiego życia. Mamy nadzieję, że ten cykl ważnych inicjacji przyniesie wiele pożytku, dobra i szczęścia w Nowym Roku.
Desi Rinpocze. Jest szóstą inkarnacją słynnego Desi Sangye Gyatso, który był regentem V Dalajlamy oraz tym, który odkrył inkarnację VI Dalajlamy. Miał duży wkład w rozwój szkoły gelug, jej uniwersytetów klasztornych, wprowadził min. studia astrologii i medycyny tantrycznej oraz zreformował sposób administrowania i zarządzania Tybetem. Co ciekawe Desi Sangye Gyatso dokończył budowę pałacu Dalajlamów, Potalę i nadał jej ostateczny kształt.

Tagi: