Nauki Yogi Lamy Gursama w Polsce

Drikung Kagyu Poland, Fundacja Sam Dżub Ling, Tibet House "Acala" zapraszają na wykłady, nauki i spotkania indywidualne w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie z Yogi Lama Gursam

– 18 listopada- 5 grudnia 2013 roku - 19-24.11 - Warszawa

- 25-27.11. - KRAKÓW

25.11. godz. 17 - Abisheka Vajrapani, Hayagrivy i Garudy

26.11. godz. 17.oo - Kanały, wiatry i krople - nauki i praktyki poświęcone uzdrawianiu subtelnego ciała energetycznego

27.11. godz. 17.oo - Kanały, wiatry i krople - nauki i praktyki poświęcone uzdrawianiu subtelnego ciała energetycznego

godz. 20.oo - pudża ofiarowania dymu

codziennie od godz. 12.oo - 15.oo - rozmowy indywidualne

- 29.11.-1.12. - Warszawa

- 2-3.12. - LUBLIN

2.12. godz. 16.oo - wykład otwarty

2.12. godz. 18.30 - Tsa-lung, tigle - wykłady i praktyka

3.12. godz. 16.30 - Tsa-lung, tigle - wykłady i praktyka

godz. 19.oo - Nauka spokojnego spoczywania w medytacji

- 4.12. - RZESZÓW

Abisheka Vajrapani, Hayagrivy i Garudy

- 5.12. - wylot

Pytania i zapisy pod adresem mailowym: lamagursam@wp.pl, a także: w Warszawie - kontakt do Ewy: tel. 661164513, pozostałe miasta: tel. 788-176-990 (proszę zostawić wiadomość z numerem telefonu oddzwonimy)

Szczegółowy program w Warszawie wkrótce

Krótka biografia

Lama Gursam wstąpił do klasztoru Drikung Kagyu w Tso Pema w Indiach w wieku 6 lat. Uzyskał tam podstawowe wykształcenie z zakresu filozofii buddyjskiej, praktyki. W 1981 r. rozpoczął naukę w Central Institute of Higer Tibetan Studies w Sarnath, gdzie studiował filozofię buddyjską, sanskryt, hindi, tybetański i angielski. W 1990 roku ukończył naukę uzyskując nie tylko dyplom, ale także specjalne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce od Jego Świątobliwości Dalajlamy.

W tym samym roku Lama Gursam został zaproszony przez J.Ś. Kabyong Chetsanga Rinpoche do nauczania w Drikung Kagyu Institute w Dehra Dun. Nauczał tam przez 5 lat filozofii buddyjskiej i historii buddyzmu – był też osobistym sekretarzem J.Ś. Chetsanga Rinpoche. W trakcie pobytu w Instytucie odbył też roczne odosobnienie medytacyjne i otrzymał nauki oraz przekazy Dzogchen od Khenchen Thupten Rinpoche i innych nauczycieli ze szkoły Nyingma.

J.Ś. Chetsang Rinpoche, po odbyciu odosobnienia przez Lamę, mianował Go Dyrektorem północno-amerykańskiego centrum Drikung Kagyu w USA i od tego czasu Lama przebywa nieustannie w USA. W Stanach Lama Gursam poznaje Jego Eminencję Garchena Rinpoche, pod którego to opieką odbył 3 letnie odosobnienie medytacyjne. W czasie odosobnienia praktykował Mahamudrę i Sześć Jog Naropy. Odosobnienie kontynuował w Lapchi (Nepal), gdzie przez 6 miesięcy praktykował w jaskini wielkiego jogina, Milarepy.

Lama Gursam, po zakończeniu tego odosobnienia, powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie naucza przez większość roku w kilku swoich ośrodkach, jak również w Kanadzie. Co roku, w zimie, jeździ do Indii i Nepalu na dalsze nauki i odosobnienia. Co 2-3 lata organizuje dla swoich zachodnich studentów pielgrzymki do świętych buddyjskich miejsc w Indiach i Nepalu.

W 2006 r. Lama Gursam założył w USA Bodhicitta Foundation, mającą m.in. na celu ochronę starych tekstów buddyjskich oraz kultury tybetańskiej w Azji a także działania na rzecz wykształcenia i praw kobiet oraz na rzecz opieki medycznej wśród uchodźców tybetańskich.

Tagi: