Wizyta Drupon Lamy Tseringa Rinpocze w Polsce

W marcu 2014 roku w Polsce będzie gościł Drupon Lama Tsering Rinpocze.

Wizyta w Warszawie:
Warszawa, ul. Raszyńska 22
czwartek 6.03.2014 – około 9.00 przylot – lotnisko Chopina w Warszawie
czwartek 6.03.2014 - 18.00 - Wykład otwarty kultywowanie współczucia i miłującej
dobroci w życiu codziennym
piątek 7.03.2014 – 18.00 Inicjacja Milarepy
sobota 8.03.2014 - Odosobnienie Milarepy - nauki i praktyka 10.00-13.00 i
15.00-18.00
niedziela 9.03.2014 - Odosobnienie Milarepy - nauki i praktyka 10.00-13.00 i
15.00-18.00

Wizyta w Krakowie:
poniedziałek 10.03.2014 Kraków
wtorek 11.03.2014 Kraków
program w Krakowie zostanie podany w późniejszym terminie

Drupon Lama Tsering Rinpocze jest Lamą-rezydentem w Drikung Garchen Institut w Monachium. Został wyświęcony na mnicha w wieku ośmiu lat, a dwa lata później otrzymał święcenia mnicha-nowicjusza. Ukończył studia w głównym klasztorze
Drikung-Kagju w Dehra Dun w Indiach. Po ukończeniu wstępnych praktyk Drikung Yangzab i Longchen Nyingthig otrzymał nauki poła i Dzogczen Trekchöd i Thögal. W czasie trwającego 100 dni odosobnienia (gya Shag) praktykował Tonglen sześciu
światów. Ponadto ukończył tradycyjne trzyletnie odosobnienie zawierające praktyki pięcioczęściowej ścieżki Mahamudry i Sześciu Jog Naropy. Następnie od Jego Świątobliwości Chetsanga Rinpocze i Jego Eminencji Garchena Rinpocze
otrzymał tytuł Drubpön – Mistrza odosobnień. Na prośbę Jego Eminencji Garchena Rinpocze od 2002 roku Lama Tsering przebywa w Niemczech i prowadzi regularne praktyki i pudże w Drikung Garchen Institut w Monachium, przekazuje nauki i inicjacje, jak również opiekuje się osobami odbywającymi odosobnienia.

Tagi: