Wprowadzenie do praktyki i nauki zen w Zielonej Górze

Wprowadzenie będzie miało formę wykładu otwartego i odbędzie się 24 kwietnia w sali nr 201 Biblioteki Wojewódzkiej przy Al. Wojska Polskiego 9 w Zielonej Górze, start o godz. 17:00.

Całość poprowadzi opat świątyni Sanboin w Szczecinie - Czcigodny Kanzen.

Sugerowana darowizna: 10zł

Ewentualne pytania można kierować na adres: wojtek.kn@gazeta.pl

Tagi: