bunyu - blog

Posted by bunyu

W najbliższą sobotę w zendo przy ul. Studziennej we Wrocławiu odbędzie się Yaza, nocne siedzenie. Rozpoczęcie o godz. 19-tej: recytacja, 3 rundy zazen do godz. 21-wszej. Następnie herbata i nieformalne zazen - bez wyznaczonych rund, z możliwością zakończenia w dowolnym momencie. Nowe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z bunyu@mahajana.net

Tags:  
Posted by bunyu

Zapraszamy do lektury kolejnego tekstu Dōgena Zenji przetłumaczonego przez Hōjuna, Cztery sposoby nawiązywania relacji [z istotami] przez bodhisattwę [PDF]. Praca została wykonana i udostępniona w ramach projektu Tłumaczenia Tekstów Dharmy - Kumarajiva. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie projektu i liczymy na dalsze.

Tags:  
Posted by bunyu

Dana paramita (paramita szczodrości) jest pierwszą i kluczową praktyką buddyjską. Do Misji Buddyjskiej zwróciły się o pomoc matka dwojga dzieci, będąca w bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz Pani Kamila poszkodowana w wypadku. Wsparliśmy te osoby na miarę naszych możliwości, jednak to za mało i prosimy wszystkich o dalszą pomoc, tyle, ile każdy może, cenna jest każda złotówka. Szczegóły zostały podane na nowopowstałej stronie pomoc.mahajana.net.

Tags:  
Posted by bunyu

W dniach 10-12 stycznia 2014 w Warszawie będzie miało miejsce odosobnienie w tradycji theravada. Zgłoszenia należy kierować na adres theravada.pl@gmail.com
Więcej...

Tags:  
Posted by bunyu

Gangteng Tulku Rinpocze Yeshe Khorlo Polska zaprasza do udziału w Drubczen Amitajusa, który odbędzie sie w okolicach sierpnia/września (dokładny termin zostanie podany poźniej). Poprowadzi go Gangteng Tulku Rinpocze. Przedstawiamy film prezentujący główne idee tego ważnego wydarzenia oraz kilka dodatkowych wyjaśnień.

"Drub­czen" (po tybetań­sku „wiel­kie osiągnięcie”) jest prak­tyką o wiel­kiej sile błogosławień­stwa dla uczest­ników, otoczenia, miej­sca i kraju. Trwa w nie­prze­rwanym 24 godzin­nym cyklu. Przez 9 dni recytuje się nie­prze­rwanie man­try oraz Sadhany Amitajusa, robi się ofiarowanie Tsog. Dodatkowo przy­gotowany zostanie Men­drub, zwany „nie­dual­nym lekar­stwem Dharmy”.

Continue reading...
Tags:  
Posted by bunyu

Nitartha
Instytut Nitartha w Polsce zaprasza na seminaria, które odbędą się w dniach 14-22 marca 2014 w Warszawie. Więcej...
Institute Nitartha for the Higher Buddhist Studies został założony przez Dzogczena Ponlopa Rinpocze w 1996 r., aby studenci z Zachodu mogli zgłębiać jądro nauk buddyzmu tybetańskiego.

Continue reading...
Tags:  
Posted by bunyu

W niedzielę 8 grudnia o godz. 19 zapraszamy na obchody upamiętniające dzień, w którym Buddha Siakjamuni osiągnął oświecenie. W programie przewidziana jest mała ceremonia, poczęstunek (można przynieść też coś od siebie) oraz nieformalne nocne zazen dla chętnych (yaza). Miejsce: Wrocław, ul. Studzienna 15/17.

Tags:  
Posted by bunyu

Stowarzyszenie działa od 2001 roku na wrocławskim osiedlu Huby prowadząc działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Organizacja prowadzi bezpłatny punkt przedszkolny, świetlicę socjoterapeutyczną i klub młodzieżowy. Metoda wykorzystywana do pracy z podopiecznymi - socjoterapia, uczy uczestników działania we wspólnocie, tolerancji, pokazuje wagę przyjaźni i wzajemnego wsparcia. SOS Wrocław uprzejmie prosi o wsparcie w kwestii mikołajkowych prezentów (datki, zabawki, słodycze itp.). Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.sos-wroclaw.pl

Tags:  
Posted by bunyu

Instytut Marpy zaprasza do udziału w kursie medytacji na bazie nauk Ngulczu Thogme "37 praktyk bodhisattwy". Kurs odbędzie się w dniach 15-17 listopada, w Warszawie. Więcej...

Tags:  
Posted by bunyu

Drikung Kagyu Polska informuje o szczegółach wizyty, która będzie miała miejsce w dniach 20 listopada - 1 grudnia 2013.

Continue reading...
Tags:  
Posted by bunyu

W imieniu Anny bardzo dziękujemy za Waszą szczodrość, dzięki której udało się uzbierać prawie 90% potrzebnej kwoty! Odosobnienie rozpocznie się najprawdopodobniej w listopadzie lub w grudniu. Brakuje jeszcze około 2300 euro. Liczymy na dalsze datki, które pozwolą na zrealizowanie tej formy praktyki. Więcej informacji: http://mahajana.net/node/496

Tags:  
Posted by bunyu

Zapraszamy do obejrzenia filmu (o którym poinformował jeden z czytelników) ze styczniowej wizyty i kosesshin Harady Shodo Roshiego w Szczecinie.

Tags:  
Posted by bunyu

Lopon Ogjen Tenzin Rinpocze I Wizyta Lopona Ogjena Tenzina Rinpocze w Warszawie (6-11.10.2013). Będzie to trzecia wizyta Rinpocze w Polsce i pierwsza w Warszawie, podczas której Rinpocze udzieli inicjacji i wyjaśnień do termy Dudzioma Rinpocze "Esencja Serca Dakini" - Khandro Tuk-Tik (Khandro Thug-Thig).

Cykl Khandro Tuk-Tik jest jednym z trzech głównych cykli trzech korzeni Dudziom Tersar i reprezentuje część Dakini. Związany z Jeszie Tsogjal, cykl ten jest kompletną ścieżką samą w sobie, począwszy od praktyk podstawowych (ngondro) przez Trul-khor, Tsa-lung, Tummo do Trekczie i Togjal, zawierając też wiele dodatkowych sadhan i praktyk, takich jak poła i czod.

Continue reading...
Tags:  

Skarb Serca Buddów

24 wrz. 2013
Posted by bunyu

Skarb Serca Buddów Wydawnictwo Rogaty Budda poleca książkę Dilgo Khjentse Rinpocze, pt. "Skarb Serca Buddów. Praktyka poglądu, medytacji i działania." W książce Skarb Serca Buddów dwaj wielcy mistrzowie buddyzmu tybetańskiego, Dilgo Khjentse Rinpocze i Patrul Rinpocze, opisują wszystkie etapy duchowej praktyki, począwszy od wzbudzenia podstawowej altruistycznej motywacji, która determinuje wejście na drogę ku oświeceniu, po bezpośrednie, wykraczające poza intelekt doświadczenie absolutnej prawdy będące urzeczywistnieniem metod Wielkiej Pieczęci i Wielkiej Doskonałości.

Continue reading...
Tags: