Khenpo Gawang

Sutra Serca - o czym mówi buddyjski tekst sprzed wieków

11 stycznia 2008 godz. 17.00
Aula Książnicy Pomorskiej (III piętro starego gmachu)
Szczecin, ul. Podgórna 15/16


wstęp wolny

Sutra Serca (sanskr. Prajnaparamita-hrdaya) należy do najbardziej znanych pism buddyjskich, zarówno pośród praktykujących jak i w kręgach akademickich. Ceniona za swe zwięzłe streszczenie kluczowych zagadnień filozofii Mahajany bywa traktowana jako tekst o wielkiej, ponadnaturalnej mocy i czczona zarówno przez ludzi świeckich jak i duchownych. Uchodzi za klucz do zrozumienia nauk buddyjskich i nie mogła ujść uwadze współczesnych uczonych. Sanskryckim wersjom tej sutry wiele studiów poświęcił Edward Conze, podczas gdy jej chińskie tłumaczenia były przedmiotem rozległych badań naukowców japońskich. Słynne wersy tej sutry mówiące o tym, że: „forma jest pustką, a pustka jest formą” zyskały swe stałe miejsce w każdej niemalże antologii literatury buddyjskiej. Jest to dzieło, które intryguje od wieków zachęcając do zgłębienia sensu serca buddyjskich nauk.


Khenpo Gawang we wczesnym dzieciństwie rozpoczął studia i praktykę buddyjską w wieku 10 lat wstępując do klasztoru tradycji dzogczen — Marig Munsel. Kontynuował swą edukację pod okiem uznanych nauczycieli (m.in. Khenpo Tseptena, Yeshe Lama, Penora Rinpoche). Od roku 2003 udziela wykładów odwiedzając kraje Europy Zachodniej.