Druga wizyta J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze w Polsce

Drodzy Przyjaciele,

niniejszym chciałbym Was poinformować o istotnej zmianie w programie wizyty J.Św. Gangtenga Rinpocze w Poznaniu w dniu 27.04.2008 związanej z inicjacją Mahakali i Strażników.

Rinpocze zdecydował, że zamiast inicjacji Strażników udzieli Lungu (ustny przekaz). W czasie przewidzianym na inicjację Rinpocze udzieli wyjaśnień do praktyki Mahakali i Strażnikow.

Otrzymanie Lungu jak i wyjaśnień do praktyki Strażników uprawniają również do samodzielnego wykonywania tych praktyk i dlatego są również bardzo wartościowe dla osób zainteresowanych tą praktyką.

Osoby, które zamierzały uczestniczyć wyłącznie w inicjacji i zrezygnują z udziału otrzymają zwrot wpłaconych darowizn.

Prosimy o wyrozumiałość ze względu na zmiany w programie i pragniemy zaprosić do uczestnictwa.

Niniejsza informacja wysyłana jest do wszystkich osób, które zgłosiły chęć udziału w kursie. Prosimy o przesłanie tej informacji innym osobom, dla których może być ona istotna. Dziękuję.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Krzysztof


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 23 do 27 kwietnia 2008, odwiedzi Polskę po raz drugi Jego Świętobliwość Gangteng Tulku Rinpocze z Buthanu i będzie gościem sanghi w Poznaniu. W ubiegłym roku udzielił nauk w Szczecinie i Warszawie.

Rinpocze przyjął nasze serdeczne zaproszenie, pomimo bardzo ograniczonych możliwości czasowych ze względu na poświęcenie nowo odrestaurowanego klasztoru Gangteng w Buthanie. Oprócz Polski Rinpocze odwiedzi jedynie główny ośrodek europejski we Francji i Rosję.

Rinpoche jest inkarnacją Pema Lingpy i jednym z wielkich Lamów i Mistrzów Tradycji Dzogczen i będzie nauczał na temat praktyk wstępnych Nyndro (pierwszy krok na ścieżce praktyk dzogczen) oraz Siedmiolinijkowej modlitwy do Guru Rinpocze w kontekscie dzogczen: aspekt zewnętrzny, wenwnętrzny i tajemny. W ostatnim dniu wizyty Rinpocze udzieli inicjacji Strażników Dharmy w tym Mahakali Ekadżati i Dordże Legpy.

Ponieważ w przyszłym roku zamierzamy zorganizować w Polsce pierwsze odosobnienie ,,Kordo Ruszen" dla osób, które ukończyły 10% nyndro w Tradycji Pema Lingpy, uczestnictwo w kursie stanowi doskonałą okazję zarówno dla wszystkich obecnie już praktykujących ale również dla wszystkich tych, którzy zamierzają iść ścieżką dzogczen (Khandro Ningthig).

O szczegółach wizyty informuje załączony komunikat jak i strona internetowa: yeshekhorlo.mahajana.net

Ilość miejsc na naukach jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejszniejszą rejestrację swojego udziału drogą e-mailową, a w pozostałych przypadkach listownie na adresy wskazane w informatorze.

Pytania, propozycje lub zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: yeshekhorlo@mahajana.net.

Jednocześnie prosimy o przesłanie tej informacji innym zainteresowanym.

Program PDF: yeshekhorlo.mahajana.net/ProgramPolskaPL.pdf

Program wraz z możliwością zgłoszeń: yeshekhorlo.mahajana.net/programpoznan.php

Zgłoszenia: yeshekhorlo.mahajana.net/zgloszenia.php

Sarva Mangalam

Krzysztof Trembaczowski - Yeshe Khorlo
Jagoda Dobryszczycka
Łukasz Szpunar - Misja Buddyjska