ATTA DIPA

Rozważ!
Sam jesteś Światłem
Polegaj na sobie
Nie polegaj na innych
Dharma jest Światłem
Polegaj na Dharmie
Nie polegaj na niczym innym niż Dharmie.


Przekład: Bunyu