Kaikyoge


Nieprześcigniona, niezwykle głęboka i całkowicie wspaniała Dharma, jest trudna do napotkania nawet w setkach tysięcy miriadów kalp.
Teraz ją widzimy, słyszymy i otrzymujemy.
Obyśmy zrozumieli prawdziwe znaczenie Tathagaty.