VANDANA

Chwała Buddzie,
Czcigodnemu,
Oświeconemu,
Doskonale Przebudzonemu!
Przekład: Bunyu