MISTRZA HAKUINA PIEŚŃ KU CHWALE ZAZEN

Hakuin Zenji Zazen Wasan

Od samego początku wszystkie istoty są Buddą. Jak woda i lód ­

bez wody nie ma lodu, poza nami nie ma buddów

Jak blisko prawda,

a jak daleko jej szukamy

jak ktoś, kto pośród wody krzyczy z pragnienia. Podobni dziecku bogacza,

które jak nędzarz błądzi po ziemi,

bez końca krążymy w sześciu światach.

Przyczyną naszych trosk jest złudzenie ego. Z ciemnej ścieżki na ciemną ścieżkę wędrujemy w ciemności ­

jakże uwolnić się z koła narodzin i śmierci? Bramą wolności jest samadhi zazen ­ponad zachwytem, ponad wychwalaniem, czysta Mahajana.

Przestrzeganie wskazań, dawanie i skrucha, niezliczone dobre czyny i droga prawego życia ­wszystko pochodzi z zazen.

Zatem jedno prawdziwe samadhi kładzie kres złu, oczyszcza karmę, rozwiązując trudności.

Gdzież wówczas ciemne ścieżki

mogące nas zwieść?

Czysta Ziemia Lotosu nie jest. daleko stąd.

Słysząc tę prawdę sercem pokornym i wdzięcznym, sławić ją i przyjmować,

praktykując jej mądrość ­ileż to błogosławieństw, jakie góry zasług!

A gdy zwracamy się do wewnątrz

i doświadczamy naszej Prawdziwej Natury ­że Prawdziwa Jaźń jest nie jaźnią,

że nasza własna Jaźń jest nie jaźnią ­

stajemy ponad ego i poza zręcznymi słowami.

Wtedy brama do jedności przyczyny i skutku otwiera się na oścież.

Nie dwie i nie trzy ­

jedna w przód biegnie Droga.

Teraz nasza forma jest nie-formą ­choć przychodzimy i odchodzimy, nie opuszczamy nigdy domu. Teraz nasza myśl jest nie-myślą, nasz taniec i śpiew

są głosem Dharmy samej.

Jak rozległe jest niebo bezkresnego samadhi! Jak jasne i przejrzyste księżycowe światło mądrości!

Cóż jest poza nami, czegóż nam brak?

Nirwana otwarcie ukazuje się naszym oczom. Ziemia, na której stoimy,

to Czysta Ziemia Lotosu

i to właśnie ciało jest ciałem buddy.

Przekład: ZBZ Bodhidharma (publikacja za zgodą)