Sankiraimon


Znajduję schronienie w Buddzie i ślubuję
razem ze wszystkimi istotami zrozumieć Wielką Drogę i rozwinąć Nieprześcigniony Umysł.

Znajduję schronienie w Dharmie i ślubuję
razem ze wszystkimi istotami głęboko wejść w skarb nauki sutr, i osiągnąć mądrość podobną wielkiemu oceanowi.

Znajduję schronienie w Sandze i ślubuję
razem ze wszystkimi istotami pozostać w związku z Wielkim Zgromadzeniem nie powodując żadnych przeszkód i niepokoju.