SUTRA KANNON

W DZIESIĘCIU WERSACH

Kandzeon! Chwała Buddzie!

Wszystkie istoty jednym z Buddą, wszystkie istoty budzą się w Buddzie! Budda, Dharma, Sangha ­

wieczne, radosne, czyste, bez ego. Cały dzień Kandzeon,

całą noc Kandzeon.

Ta chwila powstaje z Umysłu. Ta chwila sama jest Umysłem.

Opracowanie: ZBZ Bodhidharma (publikacja za zgodą)