Info - Kamtzang
Biuletyn internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

23 marca 2006 r.

Cykl wykładów Lamy Rinczena we Wrocławiu
24 marca (piątek) - wykład "O Schronieniu w wadżrajanie"
26 marca (niedziela) - dwa wykłady: "Koło Życia" i "Dwanaście ogniw współzależnego powstawania"
Kontakt: Maciej Rudnicki, e-mail: kontakt@kamtzang-wro.prv.pl

Cykl wykładów Lamy Rinczena w Toruniu
31 marca - 2 kwietnia. Temat wykładów: "Pięć punktów mahamudry". Abhiszeka Czenrezika. Kontakt: Tomasz Wajda, tel. (0-56) 655 31 13; tel. kom. 0-601 683 095


 Program kursów na wiosnę i lato 2006 r.

(zapisy od kwietnia 2006 r. - szczegółowe informacje wkrótce)

8-9 kwietnia (weekend)
Lodziong - siedem punktów ćwiczenia umysłu
prowadzi Lama Rinczen

Początek kursu w sobotę o godz. 10:00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 17:00

Lodziong to rozwijanie w sobie motywacji Bodhisattwy, uważane za samą esencję wszystkich nauk Buddy. Jakiekolwiek postępy na ścieżce Dharmy zależą od dobrego poznania nauk o lodziong i nabrania stabilności w ich praktykowaniu.

Tenga Rinpocze powiedział: "Owoc wszystkich nauk Buddy zawiera się w bodhicitcie. Jeśli ktoś potrafi ją prawidłowo rozwinąć, to uchwycił całość Dharmy. Bodhicitta jest najwyższą metodą oczyszczania negatywności i najskuteczniejszym narzędziem do pokonania lgnięcia do ego". Wielu Lamów mówi też: "Gdyby konieczne było spośród wszystkich rodzajów Dharmy wybrać tylko jedną Naukę, którą można zachować, praktykować i przekazywać innym, to z pewnością wybór padłby na bodhicittę - serce wszystkich nauk Buddy"

Spośród wielu metod ćwiczenia umysłu w bodhicitcie, wyjątkowo efektywne okazały się przyniesione do Tybetu przez wielkiego mistrza Atisię siedmiopunktowe nauki, które spisał Gesze Ciekała. Podczas kursu będziemy uczyć się, jak praktykować lodziong w czasie sesji medytacyjnych oraz w codziennym życiu. Wyjaśnienia opierać się będą na tekście napisanym przez Gesze Ciekałę i rdzennym komentarzu ułożonym przez wielkiego Kongtrula Lodro Thaje.

 

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 35 zł
jeden dzień ze zniżką 30 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 70 zł
cały kurs ze zniżką 60 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

 

Wyżywienie: ś. o. k. standard pełne
z rezerwacją i wpłatą 5 5 5 20 zł 30 zł
bez rezerwacji
lub bez terminowej wpłaty
8 8 8 32 zł 48 zł

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 4 kwietnia 2006 r. włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


29 kwietnia-3 maja
Wielka pudża Gynkara (Białego Mahakali)
prowadzi Lama Rinczen

Rozbudowana forma medytacji, połączonej z długą pudżą. Praktyka Białego Mahakali prowadzi do powiększenia sił życiowych, długości życia, zasługi i mądrości, a także materialnego dobrobytu.

16-21 maja
Namse Rinpocze

Wykłady: O relacji uczeń-mistrz i znaczeniu guru jogi
Wspólna praktyka: Karma Pakszi
Abhiszeki: Karma Pakszi i Senge Dongmy
Dodatkowe ceremonie: pudża Mahakali z rytuałem oszukania śmierci (ci lu)

9-18 czerwca
Sangje Njenpa Rinpocze

Cykl wykładów: Komentarz do "Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy" Szantidewy
Abhiszeki: Gampopy i Cie
Dodatkowe ceremonie: poświęcenie miejsca pod budowę ośrodka trzyletnich odosobnień

1 - 8 lipca
Praktyka nyndro (pokłony i Dordże Sempa)
prowadzi Lama Rinczen

Praktyki wstępne "nyndro" mają wielką moc oczyszczania negatywnej karmy i gromadzenia zasług. Są koniecznym przygotowaniem do zaawansowanych medytacji wadżrajany.

trzecia dekadasierpnia
Tenga Rinpocze
(szczegółowe daty wizyty nie są jeszcze znane)

Praktyka mahamudry w oparciu o tekst "Pięć punktów mahamudry". Abhiszeka i wyjaśnienia do praktyki Guru Rinpoczego według termy Kynciok Cidy. Abhiszeka "Trzech Gniewnych" (Wadżrapani, Hajagriwa i Garuda).