Info - Kamtzang
Biuletyn internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

30.03.2006

Nowy numer telefonu do Centrum w Grabniku: (0-22) 211 37 51
(biuro czynne w godz. 10-13 i 14-16; w poniedziałki i w marcu każdego roku nieczynne)
Dotychczasowy numer od kwietnia przestaje działać.

Lodziong - siedem punktów ćwiczenia umysłu
Wielka pudża Gynkara (Białego Mahakali)
Namse Rinpocze
Sangje Njenpa Rinpocze
Praktyka nyndro (pokłony i Dordże Sempa)
Tenga Rinpocze
Wykłady Lamy Rinczena w Warszawie
Wyjazdy Lamy Rinczena

8-9 kwietnia (weekend)
Lodziong - siedem punktów ćwiczenia umysłu
prowadzi Lama Rinczen

Lodziong to rozwijanie w sobie motywacji Bodhisattwy, uważane za samą esencję wszystkich nauk Buddy. Jakiekolwiek postępy na ścieżce Dharmy zależą od dobrego poznania nauk o lodziong i nabrania stabilności w ich praktykowaniu.
Tenga Rinpocze powiedział: "Owoc wszystkich nauk Buddy zawiera się w bodhicitcie. Jeśli ktoś potrafi ją prawidłowo rozwinąć, to uchwycił całość Dharmy. Bodhicitta jest najwyższą metodą oczyszczania negatywności i najskuteczniejszym narzędziem do pokonania lgnięcia do ego". Wielu Lamów mówi też: "Gdyby konieczne było spośród wszystkich rodzajów Dharmy wybrać tylko jedną Naukę, którą można zachować, praktykować i przekazywać innym, to z pewnością wybór padłby na bodhicittę - serce wszystkich nauk Buddy".
Spośród wielu metod ćwiczenia umysłu w bodhicitcie, wyjątkowo efektywne okazały się przyniesione do Tybetu przez wielkiego mistrza Atisię siedmiopunktowe nauki, które spisał Gesze Ciekała. Podczas kursu będziemy uczyć się, jak praktykować lodziong w czasie sesji medytacyjnych oraz w codziennym życiu. Wyjaśnienia opierać się będą na tekście napisanym przez Gesze Ciekałę i rdzennym komentarzu ułożonym przez wielkiego Kongtrula Lodro Thaje.

Początek kursu w sobotę o godz. 10:00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 17.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 35 zł
jeden dzień ze zniżką 30 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 70 zł
cały kurs ze zniżką 60 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 20 zł 30 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 32 zł 48 zł

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 4 kwietnia 2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".29 kwietnia-3 maja 2006 r.
(5 dni)
Wielka pudża Gynkara (Białego Mahakali)
prowadzi Lama Rinczen

Do czynnego udziału w kursie konieczne jest otrzymanie abhiszeki.
Abhiszeka Białego Mahakali
(tylko dla osób, które przyjęły formalnie Schronienie w Trzech Klejnotach) w sobotę o godz. 10:00.
Początek kursu w sobotę o godz. 10:00 zakończenie - w środę około godz. 11:00.

Gynkar, zwany też Białym Mahakalą, jest emanacją serca czarnego Sześcioramiennego Mahakali. Ucieleśnia on uspokajającą i pomnażającą aktywność wszystkich Buddów. Osiągnięcie doskonałego spełnienia tej praktyki jest równoznaczne z osiągnięciem pełnego stanu Buddy. Na doczesnym poziomie praktyka Białego Mahakali prowadzi do powiększenia siły życiowej i długości życia, do wzrostu zasługi i mądrości, a także do pomnożenia dobrobytu. Dlatego Gynkar znany jest jako Jiszin Norbu — Klejnot Spełniający Życzenia.
Latem 2002 roku czcigodny Tenga Rinpocze wyraził życzenie, abyśmy do corocznego programu Centrum w Grabniku wprowadzili Gynkar Drubpę - rozbudowany rytuał Białego Mahakali. Błogosławieństwo tej praktyki przynosi pożytek nie tylko samemu Centrum i uczestnikom pudży, ale także wszystkim, którzy mają z nimi pozytywne powiązania. Praktyka taka opiera się na recytacji długiej pudży Gynkara, podczas której składa się ofiary przed tormą Gynkara i błogosławi się zarówno tormę, jak i inne obiekty (które uczestnicy odosobnienia otrzymają na koniec praktyki) reprezentujące Białego Mahakalę. Mają one potem moc przyciągania pomyślnych okoliczności, w tym dobrobytu.

Wszyscy uczestnicy korzystać będą z tekstu długiej i krótkiej pudży. Osoby, które już mają te teksty, prosimy o przywiezienie ich ze sobą. Ci, którzy nie mają tekstów, a będą chcieli je nabyć, proszeni są o zgłoszenie tego przy rezerwowaniu miejsca na kurs!

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 35 zł
ostatni dzień kursu (bez wyżyw.) 20 zł
jeden dzień ze zniżką 30 zł
ostatni dzień ze zniżką 15 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 160 zł
cały kurs ze zniżką 135 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 65 zł 75 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 104 zł 120 zł

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 21 kwietnia 2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".

 

16-21 maja (6 dni)
Namse Rinpocze

14 maja przylot; 15 i 22 maja - dzień wolny; 23 maja - wylot
Program w Centrum w Grabniku
16 maja (wtorek) godz. 10:00 abhiszeka Karma Pakszi
16 maja godz. 15:00 wyjaśnienia do praktyki Karma Pakszi
17 - 19 maja (od środy do piątku)
godz. 10:00 - praktyka Karma Pakszi (do czynnego udziału w praktyce konieczne jest otrzymanie abhiszeki)
godz. 15:00 - Mahamudra: nauki i wspólna praktyka
20 maja (sobota) godz. 10:00 wykład: "O relacji uczeń-mistrz i znaczeniu guru jogi - część pierwsza"
20 maja godz. 15:00 Ci lu - pudża Mahakali z rytuałem "przechytrzenia śmierci"
21 maja (niedziela) godz. 10:00 wykład: "O relacji uczeń-mistrz i znaczeniu guru jogi - część druga"
21 maja godz. 15:00 abhiszeka Senge Dongmy

W abhiszekach (inicjacjach) mogą uczestniczyć wyłącznie ci, którzy przeszli przez formalną ceremonię Schronienia w Trzech Klejnotach, co jest jednoznaczne z wkroczeniem na buddyjską ścieżkę. Osoby, które są zdecydowane przyjąć Schronienie, mogą poprosić Rinpoczego o przeprowadzenie tej ceremonii (należy wcześniej uprzedzić o tym Rinpoczego, np. zostawiając wiadomość w biurze Centrum).

Nauki będą tłumaczone na język angielski i polski.

Najprawdopodobniej będziemy codziennie wykonywać pudżę Zielonej Tary, pudżę Mahakali i pudżę Czenrezika. Proszę pamiętać o przywiezieniu tekstów!

Guru joga Karma Pakszi
Sadhana drugiego Karmapy, Karma Pakszi, uważanego za emanację Padmasambhawy, należy do najważniejszych praktyk w tradycji Kagju. Jest ona guru jogą, niosącą błogosławieństwo linii przekazu. Jednocześnie stanowi praktykę Jidama, pozwalającą szybko osiągnąć urzeczywistnienie natury umysłu. Jest też praktyką strażników, usuwającą rozmaite przeszkody na duchowej ścieżce. Ponieważ jest tak ważna, zwykle stanowi część tradycyjnego trzyletniego odosobnienia medytacyjnego.

Pudża Mahakali z rytuałem Ci-lu
Ci-lu jest ceremonią polegająca na tzw. "przechytrzeniu śmierci". Pozwala ona usunąć wiele chorób niemożliwych do uleczenia innymi metodami, a także usuwa przyczyny przedwczesnej śmierci.
W ceremonii może wziąć udział każdy, ale tylko ci, którzy wcześniej otrzymali abhiszekę Mahakali Bernagciena i wykonują jego pudżę, będą recytować tekst wraz z Rinpoczem.
Każda z obecnych osób - niezależnie od tego, czy czynnie recytuje pudżę czy tylko jest obecna w tym czasie na sali - otrzymuje specjalne ciasto ofiarne, w które symbolicznie przeniesione są dręczące nas choroby po to, by zostać potem zniszczone.
Ze względów organizacyjnych musimy znać ilość osób biorących udział w ceremonii, dlatego zamiar przyjazdu prosimy koniecznie zgłosić w biurze Centrum!

Abhiszeka Senge Dongmy
Senge Dongma to gniewna Dakini o Lwiej Twarzy, która chroni od złych życzeń, czarnej magii i innych nieszczęść. Jest ona gniewnym aspektem Wadżrajogini. Medytacje i rytuały związane z nią można znaleźć zarówno w termach, jak i nowych tantrach. Linia przekazu abhiszeki, jakiej udzieli Rinpocze, pochodzi od Tłumacza Bari, który przyniósł ją z Indii do Tybetu i przekazał wielkiemu Sakja Kunga Njingpo. Od czasów Karma Trinlepy i VIII Karmapy praktyka ta przekazywana jest także w tradycji Karma Kagju.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 65 zł
jeden dzień ze zniżką 60 zł (zniżka nie dotyczy pojedynczych sesji)
sam wykład 35 zł
sama abhiszeka 45 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 390 zł
cały kurs ze zniżką 360 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 8 5 98 zł 108 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 11 8 146 zł 162 zł

Zapewniamy jednorazowe talerze i sztućce. Prosimy koniecznie przywieźć własne kubki do picia!

Sprawę osobistej ofiary dla Rinpoczego, wyrażającej wdzięczność za udzielone Nauki, pozostawiamy uczestnikom. W tybetańskiej tradycji buddyjskiej zwykło się ofiarowywać katak (symbol czystej motywacji) wraz z ofiarą pieniężną (wg własnych możliwości).
Istnieje też możliwość indywidualnego sponsorowania kosztów podróży oraz posiłków Rinpoczego i asysty (szczegółowe informacje w biurze Ośrodka w Grabniku).

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 5 maja 2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".

Zakwaterowanie w namiotach. Jeśli ktoś nie będzie miał własnego namiotu, może nocować w letniej gompie (duży namiot z drewnianą podłogą, w którym będą się odbywać spotkania z Rinpoczem). Można przywieźć na teren Ośrodka przyczepę campingową, wyłącznie na czas kursu.
Rezerwacja noclegów w budynku wyłącznie dla osób w podeszłym wieku i chorych, ściśle według kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc bardzo ograniczona.


10 - 18 czerwca (8 dni)
Sangje Njenpa Rinpocze

8 czerwca przylot do Warszawy, 9 czerwca - dzień odpoczynku
12 i 19 czerwca - dni odpoczynku, 20 czerwca - wylot z Warszawy

Program w Centrum w Grabniku
10 czerwca (sobota) godz. 10:00 wykład (komentarz do "Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy")
10 czerwca godz. 15:00 - abhiszeka Gampopy
11 czerwca (niedziela) godz. 10:00 Sa-ciok - specjalny rytuał poświęcenia ziemi pod budowę ośrodka trzyletnich odosobnień
11 czerwca godz. 15:00 wykład (komentarz do "Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy")
13 - 17 czerwca (od wtorku do soboty) - godz. 10:00 i 15:00 wykład (komentarz do "Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy")
18 czerwca (niedziela) godz. 10:00 - wykład (komentarz do "Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy")
18 czerwca godz. 15:00 - abhiszeka Cie

12 czerwca (poniedziałek) - dzień wolny dla Rinpoczego, zajęcia poprowadzi Lama Rinczen: godz. 10:00 - omówienie sześciu sfer egzystencji wg Gampopy; godz. 15:00 - tsok pudża Milarepy

W abhiszekach (inicjacjach) mogą uczestniczyć wyłącznie ci, którzy przeszli przez formalną ceremonię Schronienia w Trzech Klejnotach, co jest jednoznaczne z wkroczeniem na buddyjską ścieżkę. Osoby, które są zdecydowane przyjąć Schronienie, mogą poprosić Rinpoczego o przeprowadzenie tej ceremonii (należy wcześniej uprzedzić o tym Rinpoczego, np. zostawiając wiadomość w biurze Centrum).

Nauki będą tłumaczone wyłącznie na język polski.

Najprawdopodobniej będziemy codziennie wykonywać pudżę Zielonej Tary, pudżę Mahakali i pudżę Czenrezika. Proszę pamiętać o przywiezieniu tekstów!

Szantidewa "Przewodnik po ścieżce Bodhisattwy"
Bodhisattwaczarjawatara, czyli "Przewodnik po ścieżce Bodhisattwy", autorstwa Szantidewy jest najbardziej klasycznym tekstem mahajany opisującym poglądy, medytację i działanie Bodhisattwy. Napisany pierwotnie w sanskrycie, przekładany był na język chiński i tybetański i dalej na inne języki. Stanowi podstawę studiów w niemal wszystkich szkołach mahajany na świecie. Biorąc pod uwagę tak ogromne znaczenie tego fundamentalnego dzieła, Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze zdecydował się objaśniać w Polsce poszczególne rozdziały książki przez kolejne lata. W tym roku planowane jest przeanalizowanie dwóch pierwszych z dziesięciu rozdziałów tekstu.

Abhiszeka Gampopy
Tradycja Kagju rozwinęła się w Tybecie dzięki oświeconej aktywności trzech wielkich praojców Linii. Byli to: tłumacz Marpa, który przyniósł Nauki z Indii, ascetyczny jogin Milarepa, który dzięki swemu oddaniu osiągnął stan Buddy w jednym życiu oraz Niezrównany Gampopa, którego dobra sława jaśniała jak słońce. Sam Budda Siakjamuni przepowiedział pojawienie się Gampopy oraz to, że dzięki naukom mahamudry doprowadzi on do wyzwolenia niezliczone istoty. Otrzymanie błogosławieństwa Gampopy dzięki tej niezwykle rzadko udzielanej abhiszece staje się potężnym czynnikiem stymulującym rozwój na duchowej ścieżce.
 
Abhiszeka Cie
Bardzo znana w Tybecie praktyka Cie opiera się na naukach o pustce, przedstawionych w Pradżnia Paramicie, i jest ich praktycznym zastosowaniem. Do jej rozpowszechnienia szczególnie przyczyniła się wybitna mistrzyni Macik Labdryn. Słowo "cie" znaczy po tybetańsku "odcięcie". Celem tej medytacji jest odcięcie podstawowej niewiedzy, polegającej na złudnym lgnięciu do poczucia "ja". Praktyka Cie, znana jest też jako "ofiara ciała". Po wyprowadzeniu świadomości z ciała (tak samo jak w praktyce "phoła") medytuje się, że własne ciało zostaje złożone w darze zarówno obiektom Schronienia, jak i wszystkim czującym istotom. Życzy się, aby dzięki tej ofierze wszystkie istoty zostały uwolnione z samsary. Jest to wyjątkowo szybki i skuteczny sposób pokonania własnego egoizmu, którego korzeniem jest przywiązanie do tego ciała.

Sugerowana darowizna (kurs w Grabniku bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 65 zł
jeden dzień ze zniżką 60 zł (zniżka nie dotyczy pojedynczych sesji)
sam wykład 35 zł
sama abhiszeka 45 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 527 zł (520 zł bez 12 czerwca)
cały kurs ze zniżką 487 zł (480 zł bez 12 czerwca)
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
12 czerwca oraz dodatkowe noclegi (przed lub po kursie) po 7 zł

Wyżywienie (razem z 12.06 = 9 dni) śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 8 5 152 zł 162 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 11 8 227 zł 243 zł

Zapewniamy jednorazowe talerze i sztućce. Prosimy koniecznie przywieźć własne kubki do picia!

Sprawę osobistej ofiary dla Rinpoczego, wyrażającej wdzięczność za udzielone Nauki, pozostawiamy uczestnikom. W tybetańskiej tradycji buddyjskiej zwykło się ofiarowywać katak (symbol czystej motywacji) wraz z ofiarą pieniężną (wg własnych możliwości).
Istnieje też możliwość indywidualnego sponsorowania kosztów podróży oraz posiłków Rinpoczego i asysty (szczegółowe informacje w biurze Ośrodka w Grabniku).

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 1 czerwca 2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".

Zakwaterowanie w namiotach. Jeśli ktoś nie będzie miał własnego namiotu, może nocować w letniej gompie (duży namiot z drewnianą podłogą, w którym będą się odbywać spotkania z Rinpoczem). Można przywieźć na teren Ośrodka przyczepę campingową, wyłącznie na czas kursu.
Rezerwacja noclegów w budynku wyłącznie dla osób w podeszłym wieku i chorych, ściśle według kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc bardzo ograniczona.

Sesje
Podane godziny wykładów i sesji medytacyjnych są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Szczególnie osoby, które wybierają się tylko na inicjację prosimy o wcześniejszy telefon do biura Centrum.

1 - 8 lipca (8 dni)
Praktyka nyndro (pokłony, Dordże Sempa)
prowadzi Lama Rinczen

Specjalne praktyki wstępne w wadżrajanie umożliwiają w stosunkowo krótkim czasie oczyścić wiele negatywności oraz nagromadzić wielką ilość zasługi. Pozwalają też rozwinąć pozytywne właściwości niezbędne do efektywnego wykonywania dogłębnych praktyk, takich jak medytacja na Jidama, sześć jog Naropy czy praktyka mahamudry.
Podczas tych dni będziemy mieli okazję pod okiem nauczyciela, który sam kilkakrotnie skompletował praktyki nyndro, wykonywać pokłony oraz medytację Dordże Sempa. W grupie łatwiej zmobilizować się do intensywniejszej praktyki i w krótkim czasie zgromadzić wiele powtórzeń.
W czasie kursu przekazane zostaną wyjaśnienia do wszystkich czterech praktyk nyndro.

Abhiszeka Dordże Sempa (tylko dla osób, które przyjęły formalnie Schronienie w Trzech Klejnotach) w sobotę 1 lipca godz. 10:00.
Początek kursu w sobotę 1 lipca o godz. 10:00, zakończenie kursu w sobotę 8 lipca około godz. 17:00.

Deski do pokłonów zapewniamy tylko osobom, które dokonają zgłoszenia na kurs do 23 czerwca włącznie.

Ilość miejsc noclegowych w budynku ograniczona. Zapraszamy z namiotami.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 25 zł
jeden dzień ze zniżką 20 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 200 zł
cały kurs ze zniżką 160 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 110 zł 120 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 176 zł 192 zł

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 23 czerwca włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


trzecia dekada sierpnia
Tenga Rinpocze (szczegółowe daty wizyty nie są jeszcze znane)
Praktyka mahamudry w oparciu o tekst "Pięć punktów mahamudry". Abhiszeka i wyjaśnienia do praktyki Guru Rinpoczego według termy Kynciok Cidy. Abhiszeka "Trzech Gniewnych" (Wadżrapani, Hajagriwa i Garuda).


Wykłady Lamy Rinczena w Warszawie
ul. Dąbrowskiego 1/2b, w środy o godz. 18:00

5 kwietnia - Sześć paramit: paramita szczodrości
19 kwietnia - Sześć paramit: paramita etyki
10 maja - Sześć paramit: paramita cierpliwości
24 maja - Sześć paramit: paramita pilności
31 maja - Sześć paramit: paramita medytacji
28 czerwca - Sześć paramit: paramita zrozumienia

Przerwa wakacyjna do września.


Wyjazdy Lamy Rinczena

11 - 13 kwietnia - Poznań
Temat wykładów: dalszy ciąg komentarza do "Ozdoby Wyzwolenia". Omawiane będą rozdziały o czterech rozmyślaniach.
Kontakt: Joanna Grabiak, asioka@po.onet.pl ; tel 0-691 059 217

4 - 7 maja - Wiedeń (kurs z Namse Rinpoczem)

26 - 28 maja - Bielsko-Biała
Temat wykładów: Kluczowe punkty w praktyce Dharmy. Objaśnienia do medytacji Czenrezika. Abhiszeka Czenrezika.
Kontakt: Hanna Fabirkiewicz, tel. (0-33) 496 96 88; tel. kom. 0-692 838 487