Info - Kamtzang
Biuletyn internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

30.06.2006 r.

Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang (filia klasztoru Bencien)
zaprasza na spotkanie z Mistrzem Dharmy, opatem klasztoru Bencien,

czcigodnym Tengą Rinpoczem

27 sierpnia wykład w Warszawie
28 sierpnia - 3 września kurs w Grabniku (7 dni)

W programie:

Wykład ogólny w Warszawie, 27.08 godz. 17:00
Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1, sugerowana darowizna 20 zł

W Centrum Buddyjskim w Grabniku:
- praktyka mahamudry w oparciu o tekst "Pięć punktów mahamudry",
- abhiszeka Dordże Purby (poniedziałek 28.08 godz. 10:00),
- abhiszeka i wyjaśnienia do praktyki Guru Rinpoczego według termy Kynciok Cidy (sobota 2.09 godz. 10:00 i 15:00 oraz niedziela 3.09 godz. 10:00),
- abhiszeka "Trzech Gniewnych" (Wadżrapani, Hajagriwa i Garuda) (niedziela 3.09 godz. 15:00).

Nauki będą tłumaczone na język angielski i polski.

Zapisy na rozmowy indywidualne zaczynają się 11 lipca od godz. 9:00, pod nr tel. (0-22) 211 37 51. Osoby zapisane na początku listy mają pierwszeństwo w wyborze terminu rozmowy.

Szczegółowy program w Grabniku:

28 sierpnia (poniedziałek)
godz. 10:00 abhiszeka Dordże Purby
godz. 15:00 wykład (komentarz do "Pięciu punktów mahamudry")
godz. 17:00 pudża Mahakali
godz. 20:00 pudża Czenrezika

29 sierpnia do 1 września (od wtorku do piątku)
godz. 7:00 pudża Zielonej Tary
godz. 10:00 wykład (komentarz do "Pięciu punktów mahamudry")
godz. 15:00 wykład (komentarz do "Pięciu punktów mahamudry")
godz. 17:00 pudża Mahakali
godz. 20:00 pudża Czenrezika

2 września (sobota)
godz. 7:00 pudża Zielonej Tary
godz. 10:00 tsok pudża Guru Rinpoczego (Kynciok Cidy)
godz. 15:00 abhiszeka Guru Rinpoczego (Kynciok Cidy)
godz. 17:00 pudża Mahakali
godz. 20:00 pudża Czenrezika

3 września (niedziela)
godz. 7:00 pudża Zielonej Tary
godz. 10:00 wyjaśnienia do praktyki Guru Rinpoczego
godz. 15:00 abhiszeka Trzech Gniewnych (Wadżrapani, Hajagriwa, Garuda)
godz. 17:00 pudża Mahakali

Proszę pamiętać o przywiezieniu tekstów do pudży Zielonej Tary, Mahakali i Czenrezika.

Uwaga: w celu załatwienia formalności prosimy zgłaszać się do biura najpóźniej na pół godziny przed sesją!

W abhiszekach (inicjacjach) mogą uczestniczyć wyłącznie ci, którzy przeszli przez formalną ceremonię Schronienia w Trzech Klejnotach, co jest jednoznaczne z wkroczeniem na buddyjską ścieżkę.

Sugerowana darowizna
(bez wyżywienia)

pełna stawka
z przedpłatą
członkowie Związku
dzieci i osoby towarzyszące
jeden dzień kursu
65 zł
60 zł
55 zł
7 zł
cały kurs
455 zł
420 zł
385 zł
49 zł
sam wykład
35 zł
35 zł
35 zł
nie dotyczy
sama abhiszeka
45 zł
45 zł
45 zł
nie dotyczy

Zniżka "z przedpłatą" przysługuje osobom, które dokonają zgłoszenia na kurs i wpłacą minimum 50% całej kwoty do 17 sierpnia br.
Osoba dokonująca zmiany zgłoszenia później niż na dwa dni przed kursem, traci prawo do zniżki (tzn. nowe zgłoszenie obliczane jest wg pełnej stawki). Podobnie osoby upoważnione do dodatkowej zniżki "dla członków Związku", jeśli nie dokonają wcześniejszej rezerwacji, tracą prawo do zniżki.

BONUS: 400 zł za cały kurs (bez wyżywienia) pod warunkiem dokonania rezerwacji i wpłacenia pełnej kwoty najpóźniej do 11 sierpnia.

Sprawę osobistej ofiary dla Rinpoczego, wyrażającej wdzięczność za udzielone Nauki, pozostawiamy uczestnikom. W tybetańskiej tradycji buddyjskiej zwykło się ofiarowywać katak wraz z ofiarą pieniężną.

Wyżywienie ś. o. k. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 zł 8 zł 5 zł 116 zł 126 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 zł 11 zł 8 zł 173 zł 189 zł

Zapewniamy jednorazowe talerze i sztućce.
Prosimy koniecznie przywieźć własne kubki do picia!

Nie gwarantujemy wyżywienia osobom, które nie dokonają zamówienia i przedpłaty w terminie.
Prosimy dobrze przemyśleć zamówienie. Ze względów organizacyjnych zmiana zamówienia po terminie nie będzie możliwa.

W obecnej sytuacji ośrodka nie ma możliwości indywidualnego korzystania z kuchni. Osoby, które zamierzają się żywić we własnym zakresie, proszone są o przywiezienie sprzętu do gotowania (turystyczna butla gazowa, garnki itp.).

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 17 sierpnia 2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


Abhiszeka Dordże Purby

Dordże Purba (sanskr. Wadżrakilaja) jest gniewnym Jidamem. Ucieleśnia on aktywność Buddy pokonującą gniew, pychę i inne destrukcyjne uczucia. Uważa się, że w tych czasach wojen, klęsk żywiołowych i coraz to nowych chorób, błogosławieństwo jego inicjacji jest potężnym środkiem zapobiegającym dalszemu mnożeniu się cierpień.

"Pięć punktów mahamudry"
Spośród wielu zręcznych metod stymulowania i pogłębiania doświadczeń na duchowej ścieżce, Ciak Cien Nga Den, czyli "Pięć punktów mahamudry" nauczanych przez wielkiego Dzie Drikunga Rinpoczego, praojca Linii Drikung Kagju, należy do najbardziej efektywnych metod. Dlatego współcześnie tych pięć punktów mahamudry nauczane i praktykowane jest we wszystkich tradycjach Kagju.
Podczas tego kursu otrzymamy nie tylko obszerne wyjaśnienia na temat poszczególnych punktów, ale także bezpośrednie wprowadzenie do praktyki. Będziemy wraz z Rinpoczem wykonywać poszczególne medytacje, aby potem być w stanie samemu kontynuować praktykę pięciu punktów mahamudry.

Abhiszeka Guru Rinpoczego
"Esencja Trzech Klejnotów" (Kynciok Cidy) jest termą odkrytą przez tertona Dziatsyna Njingpo, która zawiera kilka różnych tekstów. Jednym z nich jest praktyka Guru Rinpoczego. Jest to jednocześnie medytacja guru jogi i Jidama. Zawiera ona praktyki: zewnętrzną, wewnętrzną, tajemną, najtajniejszą i specjalnych aktywności. Wykonuje się je kolejno, kompletując określoną ilość mantr, wymaganą dla danego etapu. Współcześnie, zarówno w tradycji Njingmapy jak i Kagju, jest to najbardziej rozpowszechniona medytacja Guru Rinpoczego. W pełni wykonuje się ją po ukończeniu praktyk wstępnych, nyndro. Podczas kursu poznamy fazę zewnętrzną i wewnętrzną medytacji, które mogą być wykonywane przed ukończeniem nyndro, jako codzienna praktyka.
Praktyka Guru Rinpoczego Kynciok Cidy uważana jest za guru jogę, która bardzo szybko przywołuje błogosławieństwo Lamy. Zaleca się ją jako niezwykle skuteczną metodę pokonywania różnych przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych.

Abhiszeka "Trzech Gniewnych"
Trzy gniewne emanacje Buddy to Wadżrapani, Hajagriwa i Garuda. Ich pełna mocy aktywność pokonuje rozmaite przeszkody zarówno w życiu codziennym, jak i w praktyce Dharmy. W szczególności poskramiają oni wszelkie demoniczne siły oraz szkodliwe wpływy wężowych bóstw, zwanych Nagami. Dlatego recytację mantry Trzech Gniewnych stosuje się w przypadku chorób spowodowanych negatywnym wpływem Nagów, jak na przykład większości chorób skóry czy niedowładu kończyn.