Info - Kamtzang
Biuletyn internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

26.09.2006 r.

Kursy jesień - zima 2006 / 2007
(program kursów w formacie pdf - dostępny na stronie www.benchen.org.pl/kursy.htm)

 7-8 października - Abhiszeka i praktyka Buddy Medycyny

2-5 listopada - Długa pudża Dordże Phagmo

25-26 listopada - Praktyka szine w tradycji mahamudry

9-10 grudnia - Praktyka Guru RinpoczegoKynciok Cidy (prowadzi Lama Jinten Palzang)

16-18 grudnia - Postna praktyka njungne (prowadzi Lama Jinten Palzang)

6-7 stycznia 2007 r. - Studiowanie "Dakpo thargjen"

27-28 stycznia - Guru joga czterech pór dnia

sierpień 2007 r. - Wizyta czcigodnego Tengi Rinpoczego

 

Na wszystkie kursy konieczna rezerwacja (zob. "Wademekum kursanta").

W celu załatwienia formalności prosimy zgłaszać się do biura najpóźniej na pół godziny przed sesją!

 


7-8 października (weekend)
Abhiszeka i praktyka Buddy Medycyny
Prowadzi Lama Rinczen

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest posiadanie abhiszeki (inicjacji). W abhiszece mogą uczestniczyć wyłącznie ci, którzy przeszli przez formalną ceremonię Schronienia w Trzech Klejnotach.

Abhiszeka w sobotę o godz. 10:00, zakończenie kursu w niedzielę około godz. 17:00.

Praktyka Buddy Medycyny jest całościową ścieżką prowadzącą do stanu Buddy. Zanim jednak osiągniemy ten ostateczny cel, przynosi ona błogosławieństwo oczyszczenia negatywnej karmy, przejawiającej się w postaci cierpienia i chorób. Moc współczucia Sangje Menla obdarza także inspiracją i siłą do pomagania chorym. Abhiszeka i praktyka Buddy Medycyny prowadzą do korzystnego odrodzenia, toteż pudża ta często wykonywana jest zarówno w intencji żywych, jak i zmarłych.
Nauki dotyczące Sangje Menla były przekazywane przez Buddę Siakjamuniego zarówno w sutrach i tantrach. Sadhana, którą będziemy praktykować oraz wprowadzająca do niej abhiszeka należą do anuttarajoga tantry i pochodzą z termy "Nam cie", wywodzącej się od tertona Mingjura Dordże.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 35 zł
jeden dzień ze zniżką 30 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 70 zł
cały kurs ze zniżką 60 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 20 zł 30 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 32 zł 48 zł

wyżywienie "pełne" = wszystkie posiłki we wszystkie dni kursu;
wyżywienie "standard" = wszystkie posiłki z wyjątkiem śniadania w pierwszy dzień kursu i kolacji ostatniego dnia

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 29 września włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


2-5 listopada (4 dni - od czwartku do niedzieli)
Długa pudża Dordże Phagmo

Prowadzi Lama Rinczen

Początek w czwartek o godz. 7:00, zakończenie w niedzielę około godz. 17.

Dordże Phagmo, znana również jako Wadżrajogini, jest głównym bóstwem medytacyjnym w tradycji Karma Kamtzang. Była sekretnym Jidamem wielkich ojców linii Kagju: Marpy, Milarepy i Gampopy, a także kolejnych Karmapów. Przez trzynaście pokoleń nauki o niej przekazywane były przez mistrza tylko jednemu wybranemu uczniowi. Obecnie w naszej tradycji jest najczęściej stosowaną praktyką Jidama. Mówi się, że sadhana ta stanowi bramę wprowadzającą zarówno w praktykę mahamudry, jak i w Sześć Dharm Naropy, a jej błogosławieństwo szczególnie szybko doprowadza do osiągnięcia wglądu.

Jak co roku będziemy wykonywać długą pudżę Dordże Phagmo (Dordże Phagmo Drubtab).

Recytować tekst i brać czynny udział w praktyce mogą osoby, które spełniają trzy warunki:
1) ukończyły praktyki wstępne (nyndro),
2) wykonują praktykę Jidama (takiego jak Dordże Phagmo, Khorlo Demczok czy Dylkar),
3) otrzymały wcześniej abhiszekę (inicjację) Dordże Phagmo.

Pozostałe osoby mogą w tym czasie znajdować się w świątyni i wykonywać swoją własną medytację. Dzięki słuchaniu słów pudży otrzymają błogosławieństwo Dordże Phagmo.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 15 zł
jeden dzień ze zniżką 10 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 60 zł
cały kurs ze zniżką 40 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 50 zł 60 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 80 zł 96 zł

wyżywienie "pełne" = wszystkie posiłki we wszystkie dni kursu;
wyżywienie "standard" = wszystkie posiłki z wyjątkiem śniadania w pierwszy dzień kursu i kolacji ostatniego dnia

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 24 października włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".

 
 

25-26 listopada (weekend)
Praktyka szine w tradycji mahamudry
Prowadzi Lama Rinczen.

Początek w sobotę o godz. 10:00, zakończenie w niedzielę o godz. 17:00.

Opanowanie medytacyjnego wyciszenia, zwanego po tybetańsku "szine", jest warunkiem skuteczności wszelkich innych praktyk i dlatego stanowi niezmiernie ważny element buddyzmu. Techniki szine, stosowane w mahamudrze, dają możliwość dostosowania ich do indywidualnych upodobań i zdolności praktykującego oraz prowadzą do płynnego przejścia od medytacji wyciszających do praktyki wglądu (tyb.: lhaktong).
W czasie kursu główny nacisk położony będzie na medytację, ale sesje medytacyjne połączone będą z wyjaśnieniami do różnych aspektów szine.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 35 zł
jeden dzień ze zniżką 30 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 70 zł
cały kurs ze zniżką 60 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 20 zł 30 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 32 zł 48 zł

wyżywienie "pełne" = wszystkie posiłki we wszystkie dni kursu;
wyżywienie "standard" = wszystkie posiłki z wyjątkiem śniadania w pierwszy dzień kursu i kolacji ostatniego dnia

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 17 listopada włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


 
Kursy z Lamą Jintenem

9-10 grudnia (weekend)
Praktyka Guru Rinpoczego Kynciok Cidy
Prowadzi Lama Jinten Palzang

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie inicjacji Guru Rinpoczego (w tym roku udzielał jej czcigodny Tenga Rinpocze).

Początek w sobotę o godz. 10:00, zakończenie w niedzielę o godz. 17:00.

"Esencja Trzech Klejnotów" (Kyn Ciok Ci Dy) to terma odkryta przez wielkiego tertona Dziatsyna Njingpo. Zawiera ona kilka różnych tekstów, w tym praktykę Guru Rinpoczego, będącą jednocześnie praktyką Guru jogi i Jidama. Współcześnie zarówno w tradycji Njingmapy, jak i Kagju jest to najbardziej rozpowszechniona medytacja Guru Rinpoczego. Zawiera ona etapy praktyki zewnętrznej, wewnętrznej, tajemnej i najtajniejszej, wykonywane kolejno, po skompletowaniu określonej ilości mantr odpowiednich dla każdej fazy. W pełni wykonuje się ją po ukończeniu praktyk wstępnych (nyndro).
Podczas kursu poznamy jedynie praktykę zewnętrzną i wewnętrzną, które mogą być wykonywane przed ukończeniem nyndro.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 40 zł
jeden dzień ze zniżką 35 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 80 zł
cały kurs ze zniżką 70 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 20 zł 30 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 32 zł 48 zł

wyżywienie "pełne" = wszystkie posiłki we wszystkie dni kursu;
wyżywienie "standard" = wszystkie posiłki z wyjątkiem śniadania w pierwszy dzień kursu i kolacji ostatniego dnia

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 1 grudnia włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".

 

16-18 grudnia(sobota - poniedziałek)
Postna praktyka njungne
Prowadzi Lama Jinten Palzang

Uwaga : warunkiem wzięcia udziału w kursie jest posiadanie abhiszeki (inicjacji).
Jeśli w praktyce chcą wziąć udział osoby, które nie otrzymały wcześniej tej abhiszeki, powinny zgłosić się do biura najpóźniej do 12 grudnia. W takim przypadku abhiszeki może udzielić Lama Rinczen w piątek 15 grudnia o godz. 19:00. W abhiszece mogą uczestniczyć wyłącznie ci, którzy przeszli przez formalną ceremonię Schronienia w Trzech Klejnotach, które jest jednoznaczne z wkroczeniem na buddyjską ścieżkę.

Początek praktyki 16.12. (sobota) godz. 6 rano, zakończenie 18.12. (poniedziałek) około 8 rano.

Njungne jest postnym odosobnieniem medytacyjnym poświęconym praktyce Tysiącramiennego Czenrezika. Medytuje się w czterech sesjach, w sumie około dziesięć godzin dziennie. Pierwszego dnia zjada się tylko jeden, ściśle wegetariański posiłek, a drugiego dnia nie wolno jeść ani pić absolutnie niczego. Przez cały czas dwudniowego odosobnienia obowiązuje ścisłe przestrzeganie ośmiu ślubowań: 1.Nie zabijać. 2.Nie kraść. 3.Nie kłamać. 4.Celibat. 5.Zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów. 6.Nie upiększać ciała (makijaż, perfumy, naszyjniki, kolczyki itp.), w tym zakaz śpiewania, grania muzyki, tańczenia i innych rozrywek. 7.Nie jeść o niewłaściwej porze. 8.Nie zajmować wywyższonych miejsc.
Njungne jest praktyką Jidama z tradycji krija tantr pozwalającą w krótkim czasie oczyścić wiele negatywnej karmy. Powiedziane jest, że czyste przepraktykowanie jednego njungne zamyka bramy do odrodzenia w niższych światach, a czyste ukończenie ośmiu njungne prowadzi do odrodzenia w czystej krainie Dełacien.

Sugerowana darowizna - 50 zł.
W ramach tej darowizny uczestnicy mają zapewnione następujące posiłki: kolację w piątek, obiad w sobotę oraz śniadanie w poniedziałek.
Inne posiłki nie są uwzględnione w ramach kursu i należy je dodatkowo rezerwować!
 
Termin rezerwacji i przedpłaty: do 8 grudnia włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


6-7 stycznia 2007 r.(weekend)
Studiowanie "Dakpo thargjen"

prowadzi Lama Rinczen

Początek w sobotę o godz. 10:00, zakończenie w niedzielę o godz. 17:00.

Dzieło Gampopy, "Dakpo thargjen" ("Ozdoba Wyzwolenia"), należy do najbardziej podstawowych tekstów, na których opierają się nauki tradycji Kagju. Analizujemy słowo po słowie w języku tybetańskim "domtsigi", czyli główne punkty, stanowiące strukturę tekstu, oraz "dydyn" - krótkie objaśnienia do nich. Poznajemy ten sposób zagadnienia poruszane w tekście, wyjaśniające całość ścieżki buddyjskiej - od pierwszych kroków aż po stan Buddy. Jednocześnie mamy możliwość zapoznania się z podstawami języka tybetańskiego. Będzie to kolejne takie spotkanie, ale mogą w nim wziąć udział również osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich. Studiowanie Dharmy, nawet w ograniczonym zakresie, przynosi ogromny pożytek.
Podczas tego spotkania skupimy się na praktycznym zastosowaniu nauk o bodhicitcie. Omawiać będziemy sześć paramit, którymi są: ćwiczenie się w dobroczynności, etyce, cierpliwości, pilności, medytacji i mądrości.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 35 zł
jeden dzień ze zniżką 30 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 70 zł
cały kurs ze zniżką 60 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 20 zł 30 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 32 zł 48 zł

wyżywienie "pełne" = wszystkie posiłki we wszystkie dni kursu;
wyżywienie "standard" = wszystkie posiłki z wyjątkiem śniadania w pierwszy dzień kursu i kolacji ostatniego dnia

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 29 grudnia włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


  

27-28 stycznia (weekend)
Guru joga czterech pór dnia

prowadzi Lama Rinczen

Początek w sobotę o godz. 10:00, zakończenie w niedzielę o godz. 17:00.
 
Guru joga czterech pór dnia (Tyn szi lame naldzior) została ułożona przez VIII Karmapę, Mikjo Dordże. Do tej wyjątkowo głębokiej medytacji nie jest wymagana żadna abhiszeka - wystarczy, że ktoś przyjął Schronienie w Trzech Klejnotach i otrzymał lung (czytany przekaz tekstu praktyki) od upoważnionego Lamy. Ta Guru joga może służyć również jako praktyka Jidama. Obdarza ona błogosławieństwem Karmapy, a także szczególnym błogosławieństwem Dordże Phagmo i Khorlo Demczoka - głównych Jidamów Linii Kagju.
W szczególności praktyka ta przynosi oczyszczenie splamień i złamanych ślubowań. Ponadto z reguły wykonywana jest w intencji tych, którzy odeszli - niektóre modlitwy w niej zawarte zawsze towarzyszą pudżom za zmarłych, gdyż należą do kategorii tekstów zwanych "Wyzwolenie przez słyszenie".
 
Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 35 zł
jeden dzień ze zniżką 30 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 70 zł
cały kurs ze zniżką 60 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

Wyżywienie śniad. obiad kol. standard pełne
z rezerwacją i terminową wpłatą 5 5 5 20 zł 30 zł
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty 8 8 8 32 zł 48 zł

wyżywienie "pełne" = wszystkie posiłki we wszystkie dni kursu;
wyżywienie "standard" = wszystkie posiłki z wyjątkiem śniadania w pierwszy dzień kursu i kolacji ostatniego dnia

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 19 stycznia włącznie.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


 

Przyszłoroczny kurs z Tengą Rinpoczem

Jak już informowaliśmy, czcigodny Tenga Rinpocze ustalił program swego kolejnego pobytu w Centrum w Grabniku. Kurs odbędzie się pod koniec sierpnia 2007 r. Dokładne daty zostaną ustalone wkrótce.

Głównym punktem programu będzie praktyka wysyłania świadomości poła. Poła jest zaawansowaną praktyką wadżrajany, umożliwiającą w czasie umierania przeniesienie świadomości do Czystej Krainy Buddy lub osiągnięcie innej formy korzystnego odrodzenia, co pozwala szybko dojść do Oświecenia dla dobra wszystkich istot. Rinpocze udzieli przekazu do tzw. Namcie Poła - specjalnej poła z tradycji Kagju.
Ponadto w programie znajdzie się abhiszeka oraz wyjaśnienia do medytacji Buddy Amitabhy oraz, jako szczególny dar, wielka abhiszeka "Tajemnego Zgromadzenia Wielkiego Współczującego" (Thug Dzie Cienpo Sang Dy ). Jest to terma Ratna Lingpy. W mandali Czenrezika znajdują się tutaj wszyscy Buddowie naszej kalpy. Abhiszeka ta przynosi zatem błogosławieństwo aktywności tysiąca Buddów.

Koniecznym warunkiem udziału w kursie poła będzie wcześniejsze wyrecytowanie 100 tysięcy mantr Buddy Amitabhy OM AMI DEŁA HRI.
W trakcie mówienia mantry wyobrażamy sobie, że przed nami w niebie na tronie siedzi rubinowoczerwony Budda Amitabha. W rękach złożonych w pozycji medytacyjnej trzyma miseczkę żebraczą. Odziany jest w szaty mnicha. Po jego prawej ręce na lotosie i księżycu stoi Bodhisattwa Współczucia, biały, czteroramienny Czenrezik, odziany w jedwabne szaty i klejnotowe ozdoby. Dwie ręce ma złożone przy sercu w modlitwie, w prawej zewnętrznej trzyma kryształowy różaniec, a w lewej lotos. Po lewej ręce Buddy Amitabhy na lotosie i księżycu stoi Bodhisattwa Mocy - niebieski, dwuramienny Wadżrapani, odziany w jedwabne szaty i klejnotowe ozdoby. W prawej ręce trzyma wadżrę, a w lewej dzwonek.
Kiedy powtarzamy mantrę OM AMI DEŁA HRI, wzbudzamy w sobie pragnienie odrodzenia się w Czystej Krainie Buddy Amitabhy. Kierujemy do Buddy prośby, by udzielił nam błogosławieństwa, dzięki któremu spełnią się nasze modlitwy. Na koniec medytacji Amitabha wraz z towarzyszącymi mu Bodhisattwami rozpuszczają się w światło, które wtapia się w nas, obdarzając nas błogosławieństwem.

Jeśli ktoś w przeszłości wyrecytował już wymaganą ilość mantr, nie musi koniecznie powtarzać tego jeszcze raz, choć ponowne skupienie się przez pewien czas na tej praktyce będzie na pewno pożyteczne.

Uwaga: zgłoszeń na kurs z Tengą Rinpoczem prosimy dokonywać dopiero po ustaleniu dat i szczegółowego harmonogramu! Wszystkie detale zostaną podane w kolejnym informatorze.

 

Biuro Centrum w Grabniku