Info - Kamtzang
Biuletyn internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

28 lutego 2007 r.

Program kursów w Grabniku - wiosna 2007

UWAGA:
Zasady rejestracji oraz koszty poszczególnych kursów ogłosimy dopiero w pierwszych dniach kwietnia. Nie przewidujemy jednak żadnych istotnych zmian w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Przypominamy, że w marcu biura Centrum jest nieczynne. Prosimy w tym czasie nie zgłaszać uczestnictwa w kursach.

14-15 kwietnia: Wprowadzenie w praktykę wadżrajany na przykładzie medytacji Białej Tary

28 kwietnia - 3 maja: Wielka Pudża Białego Mahakali

19-20 maja: Przygotowanie do praktyki Phoła

Poniżej znajduje się terminarz kursów Lamy Rinczena


14-15 kwietnia
Wprowadzenie w praktykę wadżrajany na przykładzie medytacji Białej Tary
Prowadzi Lama Rinczen

Początek kursu: sobota, godz. 10:00 - nauki wprowadzające w wadżrajanę
11:00 - abhiszeka Białej Tary
Zakończenie kursu: niedziela godz. 16:30

UWAGA: do medytacji Białej Tary, a zatem i do udziału w kursie, konieczne jest otrzymanie abhiszeki Białej Tary.

Celem tego kursu jest wyjaśnienie podstawowych elementów praktyki wadżrajany. Między innymi otrzymamy nauki o tym, dlaczego w medytacji wyobrażamy sobie formy różnych Buddów, jakie są rodzaje wizualizacji i jak praktycznie się ich nauczyć. Dowiemy się, po co i w jaki sposób poprawnie powtarza się mantry oraz jak prowadzić swój umysł po rozpuszczeniu wizualizacji.

Poszczególne elementy praktyki poznawać będziemy na przykładzie medytacji Białej Tary w oparciu o krótki tekst praktyki ułożony przez czcigodnego Tengę Rinpoczego.


28 kwietnia - 3 maja
Wielka Pudża Białego Mahakali
Prowadzi Lama Rinczen

UWAGA: do brania czynnego udziału w praktyce konieczne jest wcześniejsze otrzymanie abhiszeki Gynkara.

Sobota 28.04. godz. 11:00 - abhiszeka Gynkara
Sobota 28.04. godz. 14:30 - pierwsza sesja praktyki Gynkara
od niedzieli do środy sesje praktyki rozpoczynać się będą o godz. 9:00 oraz o 14:30
Czwartek 3.05. godz. 9:00 ostatnia sesja kończąca praktykę.

Gynkar, zwany też Białym Mahakalą, jest emanacją serca czarnego Sześcioramiennego Mahakali. Ucieleśnia on uspokajającą i pomnażającą aktywność wszystkich Buddów. Osiągnięcie doskonałego spełnienia tej praktyki jest równoznaczne z osiągnięciem pełnego stanu Buddy. Na doczesnym poziomie praktyka Białego Mahakali prowadzi do powiększenia siły życiowej i długości życia, do wzrostu zasługi i mądrości, a także do pomnożenia dobrobytu. Dlatego Gynkar znany jest jako Jiszin Norbu - Klejnot Spełniający Życzenia.

Latem 2002 roku czcigodny Tenga Rinpocze wyraził życzenie, abyśmy do corocznego programu Centrum w Grabniku wprowadzili Gynkar Drubpę - rozbudowany rytuał Białego Mahakali. Błogosławieństwo tej praktyki przynosi pożytek nie tylko samemu Centrum i uczestnikom pudży, ale także wszystkim, którzy mają z nimi pozytywne powiązania. Praktyka tak opiera się na recytacji długiej pudży Gynkara, podczas której składa się ofiary przed tormą Gynkara i błogosławi się zarówno tormę, jak i inne obiekty reprezentujące Białego Mahakalę. Mają one potem moc przyciągania pomyślnych okoliczności, w tym dobrobytu.


19-20 maja
Przygotowanie do praktyki Phoła
Prowadzi Lama Rinczen

W kursie może uczestniczyć każdy, kto przyjął buddyjskie Schronienie.

Phoła jest praktyką wadżrajany, umożliwiającą w czasie umierania przeniesienie świadomości do Czystej Krainy Buddy lub osiągnięcie innej formy korzystnego odrodzenia. Pozwala to szybko dojść do oświecenia dla dobra wszystkich istot.
W sierpniu tego roku Tenga Rinpocze udzieli w Grabniku przekazu do tzw. Namcie Phoła - specjalnej phoła z tradycji Kagju.

Aby móc brać udział w praktyce phoła, konieczne jest wyrecytowanie wcześniej przynajmniej 100 000 mantr Buddy Amitabhy.

W czasie tego weekendowego kursu będziemy mieli przede wszystkim sposobność do wyrecytowania wspólnie dużej ilości mantr Amitabhy. Medytacje połączone będą z naukami o Czystej Krainie Amitabhy, a także z ogólnym wprowadzeniem w nauki o phoła i o procesie umierania.

Chociaż można wziąć udział w praktyce phoła z Tengą Rinpoczem kompletując samemu powtarzanie mantr Amitabhy, to jednak wzięcie udziału w tym kursie przygotowawczym będzie okazją do jeszcze lepszego przygotowania się do phoła.


Terminarz Lamy Rinczena:

14-15 kwietnia Grabnik

Kurs: wprowadzenie w praktykę wadżrajany

20-22 kwietnia Poznań Ciąg dalszy komentarza do tekstu "Ozdoba Wyzwolenia" Gampopy
28 kwietnia - 3 maja Grabnik Wielka Pudża Białego Mahakali
4-6 maja Bielsko Biała Wyjaśnienia po praktyki Lodziong. Abhiszeka Zielonej Tary
10-13 maja Praga, Czechy Ciąg dalszy nauk do praktyki nyndro: ofiarowanie mandali oraz Guru Joga
19-20 maja Grabnik Kurs: przygotowanie do praktyki Phoła
25-27 maja Wrocław Nauki o trzech poziomach ślubowań: ślubowań etycznych, ślubowań Bodhisattwy i ślubowań samaja w wadżrajanie. Abhiszeka Mandziuśriego

Wykłady w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 1/2, godz. 18:00:

11 kwietnia - Pokaz slajdów z pobytu w klasztorze Bencien w Nepalu
25 kwietnia - Znaczenie duchowego Mistrza i relacja ucznia z nauczycielem
9 maja - Trzy Kaje Buddy
23 maja - Nauki w wrodzonej Naturze Buddy (Tathagatagarbha)