Praktyka Czenreziga w Oświęcimiu-Brzezince

Piątek 4 maja do niedzieli 6 maja 2007.03.13

Sesje medytacyjne:

Dyrekcja Muzeum Byłego Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince wyraziła uprzejmą zgodę na odbycie sesji medytacyjnych na terenie muzeum. Będziemy medytować w jednym z baraków muzeum. Odwiedzimy też muzeum w Oświęcimiu.

Spotykamy się w piątek 4 maja o godzinie 12.00 w Domu Noclegowym, adres: Oświęcim-Rajsko ul. Pszczyńska 20, tel.: 0033 843 12 75, komórki: 601 090 612 i 609 767 049, adres mailowy: [email protected]. W miejscu noclegowym łóżka są nakryte pościelą. Cena za dobę wynosi 35.00 złotych.

Na miejscu jest możliwość przygotowania śniadań i kolacji. Przed wyjściem do muzeum wskazane jest przygotowanie kanapek i napełnionych termosów, chodzi o to, żeby nie tracić czasu na szukanie restauracji.

Sprzed dworca kolejowego w Oświęcimiu odchodzi autobus w kierunku miejscowości Brzeszcze, wysiadamy w Oświęcimiu-Rajsko przy pomniku, w tym rejonie jest jeden pomnik. Od przystanku do domu noclegowego jest około 100 metrów.

Proszę zabrać ze sobą tekst pudży Czenreziga, coś na czym będzie można położyć tekst pudży, poduszkę medytacyjna, karimatę, termos.

Zainteresowanych wzięciem udziału w praktyce proszę o zarezerwowanie noclegów do 10 kwietnia br., adres jak wyżej, z powołaniem się na moje nazwisko.

Jeżeli będą potrzebne dalsze informacje proszę o kontakt: Jan Gęgało, tel.: 0500 364 938, adres mailowy: [email protected]

Serdecznie wszystkich pozdrawiam,
Janek


Jane Pathan Friedewald dzięki której od paru lat wybieramy się w maju ażeby praktykować na Czenreziga na terenie Muzeum Byłego Obozu Koncentracyjnego Oświęcimiu-Brzezince, tak wyjaśniania powody dla których warto to czynić:

W praktyce Czenreziga zawarte są wszystkie metody umożliwiające rozwój współczucia. Współczucie jest korzeniem z którego powstają Budda, Dharma i Sanga. Współczucie jest źródłem osiągnięcia niezwykłych właściwości umysłu: życzenie, postanowienie znalezienie środka i drogi by innych uwolnić od cierpienia. Nasza natura buddy wyraża się poprzez współodczuwanie. Jeżeli rozwijamy współczucie stosując autentyczne metody, będziemy spontaniczni, otwarci i w sposób bezwysiłkowy będziemy w stanie objąć współczuciem wszystkie czujące istoty, tak jak czyni to budda.

Niech poniższy tekst Shantidevy posłuży za motto do naszej praktyki.

Verses from BODHICHARYAVATARA /SHANTIDEVA [6th.c.]

Although there are many different parts and aspects such as the hand,
As a body that is to be protected they are one.
Likewise all the different sentient beings in their pleasure and their pain,
Have a wish to be happy that is the same as mine. [8.91]

Having departed to the cemeteries,
When shall I come to understand
That this body of mine and the skeleton of others
Are equal in being subject to decay? [8.29]

Therefore, just as I protect myself
From unpleasant things however slight,
In the same way I should habituate myself
To have a compassionate and caring mind for others.[8.117]

Whatever joy there is in this world
All comes from desiring others to be happy.
And whatever suffering there is in this world
All comes from desiring myself to be a happy.[8.129]

If I do not actually exchange my happiness
For the suffering of others,
I shall not attain the state of Buddhahood
And even in cyclic existence shall I have no joy.[8.131]

If all injury,
Fear and pain in this world
Arise from grasping at a self,
Then what use is that great ghost to me?[8.134]

If I do not completely forsake it
I shall be unable to put an end to suffering.
Just as I cannot avoid being burnt
If I do not cast aside the fire [holding in my hands].[8.135]

Therefore, in order to allay the harms inflicted upon me
And in order to pacify the sufferings of others ,
I shall give myself up to others
And cherish them as I do my very self.[8.136]

Wiersze z „Bodhiczariavatary” Szantidewy [VI w n.e.]

Choć jest wiele różnych części i przejawów takich jak ręka,
Ciało, które chcemy chronić, stanowi jedność.
Podobnie różne czujące istoty doświadczające przyjemności i bólu
Chcą być szczęśliwe tak jak ja. [8.91]

Przebywając na cmentarzach,
Powinienem zrozumieć
Że moje ciało i szkielety innych
Jednakowo ulegają rozkładowi. [8.29]

Dlatego tak samo, jak chronię samego siebie
Przed najmniejszymi przykrościami,
Powinienem przywyknąć
Do współczucia i troski o innych. [8.117]

Wszelka radość na tym świecie
Bierze się z pragnienia szczęścia dla czujących istot.
Wszelkie cierpienie na tym świecie
Bierze się z pragnienia szczęścia dla samego siebie. [8.129]

Jeśli nie zamienię mojego szczęścia
Na cierpienie innych,
Nie osiągnę stanu Buddy
I nie zaznam radości w kole egzystencji. [8.131]

Wszelkie rany,
Strach i ból tego świata
Powstają z lgnięcia do ja;
Jaki więc mam pożytek z tej zjawy ?[8.134]

Jeżeli nie wyrzeknę się jej,
Nie zdołam położyć kresu cierpieniu.
Tak jak nie uniknę poparzenia,
Jeśli nie odrzucę ognia [trzymanego w rękach]. [8.135]

Zatem aby złagodzić krzywdy, których doznałem,
I ukoić cudze cierpienia,
Powinienem poświęcić się innym
I dbać o nich tak, jakbym czynił to dla siebie.[8.136]