Po wizycie J.Św. Gangtenga RinpoczeDrodzy Przyjaciele,

właśnie dobiegła końca pierwsza wizyta w Polsce J.Św. Gangtenga Rinpocze. Rinpocze odwiedził Szczecin i Warszawę. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom tego wydarzenia za prawdziwie serdeczną atmosferę i duże zainteresowanie Jego świętobliwością i jego naukami. Bardzo dziękuję organizatorom Misji Buddyjskiej, Instytutowi Marpy, ACALA i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach i przeprowadzeniu tej wizyty.

Rinpocze przyjął nasze kolejne zaproszenie i w przyszłości zamierza odwiedzać Polskę i systematycznie udzielać nauk. Bardzo go ucieszył fakt, że wiele osób chce rozpocząć Dzogczen Nyndro. Jest ono niezbędne, by otrzymać dalsze nauki Dzogczen z termy Kunsang Gongdu odkrytej przez Pema Lingpe (Khandro Ningthig). Co roku we Francji odbywa się kilkutygodniowy kurs, podczas którego Rinpocze udziela tych nauk swoim uczniom z Zachodniej Europy. Teraz pojawiła się szansa, by nauki te dotarły także do Polski. W naszym kraju możemy stworzyć podobną grupę praktykujących. Jest to doskonała i bardzo rzadka okazja dla wszystkich, którzy pragną praktykować Dzogczen — dalsze szczegóły dot. tego cyklu praktyk i Nyndra podajemy poniżej.

Polski tekst praktyki Nyndro jest prawie gotowy — zainteresowanych proszę o kontakt.

Aby umożliwić Rinpocze szerokie rozwijanie Jego Aktywności i skoordynować działalność Jego uczniów, chcemy stworzyć stowarzyszenie Yeshe Khorlo w Polsce. Jest to ogólna nazwa wszystkich stowarzyszeń Rinpocze w innych Krajach i oznacza „kolo mądrości”. Serdecznie zapraszamy do aktywnej współpracy oraz pomocy w jego założeniu.

Wszystkich, którzy:

proszę o kontakt.

Jeśli macie dalsze pytania albo propozycje, oto moje dane:

e-mail: [email protected]/
adres: Krzysztof Trembaczowski, Darnków 20, 57 343 Lewin Kłodzki.
Tel. 074-86-888-52 lub 0888-757-030

Aktualne informacje znajdziecie w przyszłości na stronie: http://yeshekhorlo.mahajana.net/strona jest aktualizowana, wkrótce umieścimy zdjęcia z wizyty zdjęcia są już dostępne (red.).

Proszę o przesłanie informacji innym zainteresowanym.

Życzę wszystkim dobrej praktyki i wszelkiej pomyślności.

Sarwa Mangalam.
Krzysztof

Dalsze informacje na temat cyklu nauk dzogczen.

W związku z dużym zainteresowaniem naukami dzogczen jakich udziela J.Ś. Gangteng Rinpocze (Kunzang Pema Namgyal) przedstawiamy poniżej krótki opis praktyk stanowiących zamknięty cykl praktyk. Cykl nauk Dzogczen (Ati Joga) wywodzi się z termy Kunsang Gongpa Gongdu odkrytej przez Pema Lingpę (Khandro Ningthig).

Dzogczen — Nyndro jest praktyką przygotowawczą, która jednocześnie traktowana jest w Dzogczen jako praktyka główna. Nyndro wykonywane jest w wielu różnych tradycjach i w wielu liniach przekazu buddyzmu tybetańskiego. Wszystkie one posiadają jednakową strukturę i zawierają w pewnym sensie całość nauk buddy w skoncentrowanej formie. Różnią się jednak, gdy chodzi o teksty, wizualizacje i to, co nazywamy „medytacyjnym wglądem”. Nasze Nyndro zawarte jest tekście pod nazwą „Dobra ścieżka dla przebudzenia”. Oprócz „Przywoływania Rdzennego” oraz „Czterech myśli odwracających od samsary” część główna składa się z pięciu kluczowych treningów:

  1. wykonywanie pokłonów wraz ze schronieniem,
  2. rozwijanie bodhiczitty,
  3. oczyszczanie i recytacja mantry Wadżrasattwy,
  4. ofiarowanie mandali,
  5. praktykę zasadniczą guru jogi.

Tekst Dzogczen Nyndro zredagował J.Św. Duddziom Rinpocze. Różni się on od innych formułkami schronienia, rozwijania bodhiczitty i ofiarowania mandali — odnoszą się one do wglądu dzogczen. Każdą z części wykonuje się 100.000 razy. W Tybecie lub Buthanie młodzi mnisi wykonują Nyndro w ciągu ok. 5 miesięcy. W naszych europejskich warunkach trwa to jednak z reguły bardzo długo i wymaga wielu lat. Dlatego dzięki wspaniałomyślności J.Św. Dudjoma Rinpocze możemy rozpocząć dalsze nauki (szczegóły poniżej) wykonując 10% tzn. dziesięć tysięcy dla każdej praktyki a resztę wykonać później tzn. do końca życia. Przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny i praktykując codziennie ok. 2 godzin, jesteśmy w stanie ukończyć wymagane 10% w ciągu jednego roku.

Kordo Ruszen — zestaw praktyk, które odcinają przywiązanie do samsary jak i tendencje samsarycznego pojmowania naszego Ciała, Mowy i Umysłu i pozwalają doświadczyć ich niezniszczalnego aspektu.

Trekczo — sposoby medytacji prowadzące do urzeczywistnienia naszej prawdziwej natury pierwotnej czystości (czyli pustki).

Thogal — sposoby medytacji, dla których podstawą jest Trekczo; dzięki nim można urzeczywistnić drugi aspekt naszej pierwotnej natury, czyli spontanicznie powstającą pierwotną świadomość.

Bardo — metody pozwalające osiągnąć urzeczywistnienie w momencie śmierci i w stanie przejściowym.


Niezależnie od powyższych nauk Rinpocze udziela — w tracie trwających 5 dni rytuałów — inicjacji do cyklu „Kunsang Gongdu”. Inicjacja „Rigpa Tsel Wang” udzielana jest w trakcie nauk Thogal.

Rinpocze udziela tych nauk co roku we Francji w ramach kilkutygodniowych kursów. Teraz pojawiła się szansa, by nauki te dotarły także do Polski. Rozpoczynając od Nyndro możemy stworzyć naszym kraju podobną grupę praktykujących. Jest to doskonała i bardzo rzadka okazja dla wszystkich, którzy pragną praktykować Dzogczen.

Zainteresowanych naukami lub otrzymaniem tekstu Nyndro proszę o kontakt.

e-mail: [email protected]
adres: Krzysztof Trembaczowski, Darnków 20, 57 343 Lewin Kłodzki.