Zaproszenie na wykład z serii ACADEMIA BUDDHICA

Dr Krzysztof Kosior

Arhat i bodhisattwa. Ideały oświecenia w buddyzmie.

21 IX 2007, godz. 17.00
Aula Książnicy Pomorskiej, III piętro starego budynku
wstęp wolny


Wykład będzie próbą bezstronnego porównania dwóch buddyjskich ideałów soteriologicznych i ustalenia jak możliwy był rozdźwięk w buddyjskiej wizji oświecenia. Dodatkowo podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego ideał oświecenia w buddyzmie został poddany korekcie lub też został rozwinięty? Uściślone zostanie także, nie dość precyzyjne, pojęcie bodhisattwy m.in. poprzez jego konfrontację z pojęciem Buddy.


Dr hab. Krzysztof Kosior pracuje w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie. Kieruje Zakładem Religioznawstwa i Filozofii Wschodu. Prowadzi wykłady z religijnej i filozoficznej myśli buddyzmu indyjskiego i chińskiego. Habilitował się w styczniu 2000 r. na podstawie książki „Droga środkowa w Nikajach” (Lublin 1999). Jest autorem licznych publikacji w tym ponad ponad 20 haseł z filozofii chińskiej i buddyjskiej do Powszechnej Encyklopedii Filozofii wydawanej przez Polskie Towarzystwo św. Tomasza. Jego najnowsza książka pt. „Budda” ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa WAM.