Zaproszenie na wykład z serii ACADEMIA BUDDHICA

Jane Friedewald-Pathan

Rozwijanie dobroci i współczucia

23 listopada 2007 godz. 17.00
Aula Książnicy Pomorskiej,
Sala nr 613 (UWAGA! inaczej niż zwykle), VI piętro nowego budynku
wstęp wolny


Według buddyjskiej filozofii istotną kwestią w życiu każdej jednostki jest rozwój mądrości i współczucia. Rozwijanie mądrości to poznawanie prawdziwej natury rzeczywistości. Natomiast rozwijanie dobroci i współczucia polega na zrozumieniu wzajemnych relacji międzyludzkich, akceptacji potrzeb innych, wzbudzaniu i utrzymywaniu przyjaznych uczuć. Jest to stopniowy proces rozpoczynający się od przypomnienia sobie niezmierzonego dobra otrzymanego od naszych rodziców, nauczycieli i innych osób spotkanych w życiu, oraz polegający na zrozumieniu iż prawdziwe szczęście przekracza egoizm i jest wspólną cechą rodzaju ludzkiego.


Jane Friedewald - Pathan jest uczennicą Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpocze. Zna biegle język tybetański i sanskryt, i z tych języków dokonuje przekładu kanonicznych tekstów buddyjskich. Na codzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Od roku 1993 regularnie odwiedza Polskę z wykładami na temat filozofii i praktyki buddyjskiej.