TERAPIA TARA ROKPA (TARA ROKPA THERAPY)

Terapia Tara Rokpa to unikalny system psychoterapeutyczny łączący tradycję medycyny i filozofii tybetańskiej oraz tradycję psychoterapii zachodniej.

System ten stworzony został przez Dr Akonga Tulku Rinpocze, tybetańskiego lamę i lekarza.

Jego współpraca z zachodnimi profesjonalistami (psychoterapeutami, psychiatrami, psychologami, terapeutami rodzin i innymi) rozpoczęła się we wczesnych latach 80-tych w Wielkiej Brytanii i Południowej Afryce.

W latach 90-tych założony został międzynarodowy Ośrodek Treningowy Terapii Tara Rokpa, rozwijający metody pracy i szkolący profesjonalnych terapeutów.

Terapia Tara Rokpa uznana jest oficjalnie jako metoda psychoterapeutyczna przez Brytyjską Radę do Spraw Psychoterapii (United Kingom Counsil for Psychotherapy). Certyfikaty terapeutyczne są uznawane przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapeutyczne w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Jako profesjonalna metoda psychoterapeutyczna Terapia Tara Rokpa stosowana jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii i Niemczech, a także w Południowej Afryce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

System Terapii Tara Rokpa, oparty na tybetańskim „sowa rigpa” czyli uzdrawianiu umysłu, zintegrowany jest z najlepszymi terapiami zachodnimi, przerzucając most między wschodnimi i zachodnimi tradycjami. Fundamentem pozostaje głęboka eksploracja Bezgranicznego Współczucia jako kluczowego czynnika uzdrawiającego.

Znaczenie nazwy Terapia Tara Rokpa

PROGRAM TERAPII TARA ROKPA

Siedmio/ośmioletni program Terapii Tara Rokpa składa się z kilku, następujących po sobie etapów.

Etap wstępny. Nauka relaksu.

Celem kursu jest umiejętność czerpania korzyści płynących z osiągnięcia spokojnego stanu umysłu i ciała, oraz zapoznanie się z prostymi metodami relaksacji i wizualizacji, których uczy Akong Rinpoche, zalecając je jako pomoc w samouzdrawianiu. Program kursu obejmuje też podstawy masażu i automasażu oraz szereg prostych ćwiczeń fizycznych.

Każdy, kto ukończy pełny kurs nauki relaksu, może wziąć udział w niżej opisanej terapii. Nauka relaksu bazuje na opracowaniach z książki Edie Irwin pt. "Healing Relaxation".

Etap 1. Powrót Do Początków.

Etap ten trwa od 2 do 3 lat i przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs Nauki Relaksu, i chcą iść dalej. Etap ten polega na gruntownej i systematycznej analizie swojego życia. Głównym narzędziem terapii jest pisanie i działania plastyczne. Uczestnicy przypominają sobie zdarzenia z własnego życia, cofając się od chwili obecnej do chwili, gdy mieli rok, a następnie odbywają tę samą podróż w druga stronę, ku teraźniejszości, by znów zagłębić się w przeszłość. Proces ten ma na celu uświadomienie sobie pewnych wzorów zachowań i regularności, co daje szansę na wyzwolenie się z ograniczających nas sposobów postrzegania siebie i innych.

Powrót do Początków odwołuje się do zasad medycyny tybetańskiej, pozwalających na uzyskanie równowagi umysłu i ciała dzięki rozwojowi świadomości i nabywaniu umiejętności życia. Gruntowna analiza obejmuje pięć żywiołów: ziemię, wodę, ogień, powietrze i przestrzeń. Pozwala to uczestnikom zrozumieć środowisko, w którym żyją, i wziąć odpowiedzialność za życie, które w tym środowisku prowadzą.

Relaksacja i wizualizacje pozwalają otworzyć umysł zarówno wobec własnej przeszłości, jak i otaczającej nas rzeczywistości. Masaż i ćwiczenia fizyczne zwiększają świadomość własnego ciała i naszej więzi z innymi ludźmi. Metoda ta obejmuje ćwiczenia, które prowadzą do większej dojrzałości umysłu poprzez objaśnienie źródeł poczucia winy wobec siebie i innych, oraz poprzez pogłębienie współczucia za pomocą większego zrozumienia.

Na zakończenie organizowane jest odosobnienie, które umożliwia uczestnikom prześledzenie ich życia od chwili poczęcia do urodzin. Jest to symboliczny nowy początek, szansa, by przestać szukać odpowiedzi w przeszłości i zaufać teraźniejszości – życiu będącemu pasmem chwil.

Etap 2. Poskramianie tygrysa.

Trwa on około 6 miesięcy i bazuje na pierwszej części książki Akonga Rinpoche pt. „Poskramianie tygrysa”. Jest to podzielona na etapy seria ćwiczeń i tekstów, które mają pomóc uczestnikom żyć „tu i teraz”, oraz stawiać czoła sytuacjom wtedy, gdy mają one miejsce. Zaproponowane ćwiczenia i praca w grupie pozwalają na połączenie nowego materiału z Powrotem do Początków, co prowadzi do zmniejszenie wagi postrzegania negatywnych doświadczeń.

Na tym etapie uczestnicy uczą się prostej medytacji w pozycji siedzącej, poznając metodę i pozycję medytacji.

Etap 3. Sześć świateł.

Następne 6 miesięcy poświęcone jest treningowi wizualizacji światła i dźwięku. Arogancja, zazdrość, przywiązanie, ignorancja, pragnienie i nienawiść to sześć stanów umysłu, które w nieunikniony sposób prowadzą do cierpienia. Jednak samo rozmyślanie o nich nie zawsze wystarcza. Ćwiczenia z wykorzystaniem wizualizacji światła w odpowiednich kolorach i wyobrażeniem określonych dźwięków, oraz medytacja, prowadzą do stanu wewnętrznej przemiany.

Zakończenie trzeciego etapu oznacza formalny koniec terapii. Etapy 4 i 5 są fazą przejściową przed wstąpieniem na drogę osobistego i duchowego rozwoju.

Etap 4. Sześć Królestw.

Na tym etapie, trwającym od sześciu miesięcy do roku, kontynuowane jest wykorzystanie ćwiczeń Sześć świateł. Etap ten skupia się głównie na uruchomieniu wyobraźni w reakcji na powstałe stany umysłu i związane z nimi obszary cierpienia, manifestującego się w całym wszechświecie. Chcemy, by empatia przekształciła się w bezstronne współczucie.

Etap 5. Poskramianie tygrysa, część 2

Ten etap, to powrót do nauk Akonga Rinpoche, zawartych w drugiej części książki pt. „Poskramianie tygrysa”. W czasie 6 miesięcy, dzięki właściwym ćwiczeniom, uczestnicy uczą się podchodzić do cierpienia z mniejszym lękiem i z większa otwartością.

Etap 6. Etap Współczucia.

Ten etap systemu Tara Rokpa, trwający 3 lata, nie należy do terapii.

Osoby, które ukończyły poprzednie etapy, przechodzą do klasycznych tekstów i praktyk buddyzmu Mahayany. Mogą uczestniczyć w odosobnieniach (retritach), podczas których główny nacisk kładzie się na rozwijanie Współczucia.


Akong Rinpocze zachęca wszystkich, którzy kontynuują trening do ostatniego etapu, by poświęcili cześć swojego czasu i środków aktywnie angażując się w prace dobroczynne i humanitarne. Ta praca dla innych, mniej uprzywilejowanych niż my, ma być podejmowana ze względu na korzyści jakie odniosą, nie tylko ci do których jest kierowana, lecz także ci, którzy mają szansę ją zaoferować.

Dobroczynność z mądrością, najwyższa dobroczynność — nie ma ani tego, który daje, ani tego który bierze, ani też nie ma niczego, co można otrzymać. To dawanie bez żadnych warunków.

Tara Rokpa Edinburgh, 15 Rosebery Crescent, Edinburgh EH12 5JY
tel: 0131 313 0304 email: tararokpa@tiscali.co.uk www.tararokpa.org