INFO - Bencien
Biuletyn Internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

20 stycznia 20104-7 czerwca - kurs Tengi Rinpoczego
8-9 czerwca - wizyta Jego Świątobliwości Karmapy
9-11 czerwca - Kagju Mynlam w Grabniku

W uzgodnieniu z Jego Świątobliwością XVII Gjalłang Karmapą, Ogjenem Trinle Dordże oraz z Wielce Czcigodnym Kjabdzie Tengą Rinpoczem w dniach 9-11 czerwca 2010 r. w Centrum Buddyjskim w Grabniku odbędzie się Kagju Mynlam, będące odgałęzieniem imprezy, jaka co roku ma miejsce w Bodh Gai w Indiach.
 
Kagju Monlam jest praktyką, podczas której wspólnie recytuje się tradycyjne modlitwy o pomyślność i pokój dla całego świata. Jego Świątobliwość Karmapa przywiązuje dużą wagę do tej uroczystości, która gromadzi przedstawicieli klasztorów Kagju, sanghę mnisią i świeckich praktykujących z całego świata. Jego Świątobliwość objął opieką Kagju Mynlam w Polsce. Osobiście wybierał lamów, którzy mają przyjechać, aby w czasie Mynlamu przygotowywać tormy i ołtarz oraz prowadzić śpiewy. Zdecyduje także o dokładnym rozkładzie dnia oraz o tym, które modlitwy będziemy recytować w kolejnych dniach. Mamy też nadzieję, że będzie mógł przybyć do nas, by uczestniczyć w inauguracji polskiego Mynlamu.

Obecnie trwają formalności związane z załatwianiem pozwoleń na podróż Jego Świątobliwości do Europy. Dopóki proces ten nie zakończy się, wszelkie plany podróży Karmapy należy traktować jako wstępne założenia. Oczekujemy na ich ostateczne potwierdzenie. Pięciotygodniowa podróż Jego Świątobliwość ma objąć dziewięć krajów: Belgię, Danię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Szwajcarię i Wielką Brytanię i rozpoczęłaby się pod koniec maja 2010 roku. Szczegóły całego przedsięwzięcia zostaną podane wkrótce na stronie internetowej
www.karmapanetwork.eu.

Jeśli chodzi o polską część wizyty, to wstępnie planuje się, że 8 czerwca Jego Świątobliwość Karmapa będzie mieć w Warszawie wykład publiczny, a 9 czerwca od godziny szóstej rano poprowadzi Kagju Mynlam. Podczas tego dnia Jiszin Norbu - co oznacza "Klejnot Spełniający Życzenia" i jest często używanym tytułem, jakim można posługiwać się w odniesieniu do Karmapy - udzieli także abhiszeki Tysiącramiennego Czenrezika oraz ślubowań Bodhisattwy.

Kjabdzie Tenga Rinpocze będzie prowadzić w Grabniku coroczny kurs w dniach 4-7 czerwca. 8 czerwca, ze względu na przyjazd Jego Świątobliwości Karmapy do Warszawy, w Grabniku nie będzie żadnego programu. Następnie Tenga Rinpocze pozostanie z nami do końca Kagju Mynlam.
 
Więcej informacji o Kagju Mynlam i o zasadach organizacyjnych, a także o kursie z Tengą Rinpoczem podamy już wkrótce.

 
 
 
 
Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang w Polsce
Grabnik 4, Jaktorów
www.buddyzm.eu
e-mail: grabnik@buddyzm.eu
tel. (0-22) 211 37 51, w godz. 9-13 i 14-18
(od wtorku do niedzieli, w poniedziałki biuro nieczynne)