Fundacja SAM DŻUB LING

www.sdl.tibethouse.pl

 

Tibet House „ACALA“

 

Home

zapraszają

 

na spotkanie z nauczycielem buddyzmu tybetańskiego

 

LAMA GURSAM

ze szkoły Drikung Kagyu

 

2 kwietnia WARSZAWA

8-11 kwietnia – GDAŃSK

17-18 kwietnia LUBLIN

20-25 kwietnia - WARSZAWA

 

 

Lama Gursam przez większość roku naucza w swoich ośrodkach w USA i w Kanadzie. Co roku, w zimie, jeździ do Indii i Nepalu do swoich nauczycieli po dalsze nauki i na czas odosobnienia. Organizuje pielgrzymki do świętych buddyjskich. Założył Bodhicitta Foundation mającą na celu ochronę starych tekstów buddyjskich oraz kultury tybetańskiej w Azji. Podejmuje działania na rzecz wykształcenia i praw kobiet oraz na rzecz opieki medycznej wśród uchodźców tybetańskich. Więcej info: http://www.lamagursam.org/

 

http://www.lamagursam.org/photos/09_meditating_lapchi_lower_cave.jpgBiografia: Lama Gursam wstąpił do klasztoru Drikung Kagyu w Tso Pema w Indiach w wieku 6 lat. Uzyskał tam podstawowe wykształcenie z zakresu filozofii buddyjskiej, praktyki. W 1981 r. rozpoczął naukę w Central Institute of Higer Tibetan Studies w Sarnath, gdzie studiował filozofię buddyjską, sanskryt, hindi, tybetański i angielski. W 1990 roku ukończył naukę uzyskując nie tylko dyplom, ale także specjalne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce od Jego Świątobliwości Dalajlamy. W tym samym roku Lama Gursam został zaproszony przez J.Ś. Kabyong Chetsanga Rinpoche do nauczania w Drikung Kagyu Institute w Dehra Dun. Nauczał tam przez 5 lat filozofii buddyjskiej i historii buddyzmu – był też osobistym sekretarzem J.Ś. Chetsanga Rinpoche. W trakcie pobytu w Instytucie odbył też roczne odosobnienie medytacyjne i otrzymał nauki oraz przekazy Dzogchen od Khenchen Thupten Rinpoche i innych nauczycieli ze szkoły Nyingma. J.Ś. Chetsang Rinpoche mianował go dyrektorem północno-amerykańskiego centrum Drikun Kagyu w USA i od tego czasu Lama przebywa nieustannie w USA. W Stanach Lama Gursam poznaje Jego Eminencję Garchena Rinpoche, pod którego to opieką odbył 3 letnie odosobnienie medytacyjne. W czasie odosobnienia praktykował Mahamudrę i Sześć Jog Naropy. Odosobnienie kontynuował w Lapchi (Nepal), gdzie przez 6 miesięcy praktykował w jaskini wielkiego jogina, Milarepy.

Foto: Lama Gursam przed jaskinią Milarepy w Lapchi.

Program:

WARSZAWA

2 kwietnia, godz. 18 – wykład - ŻYCIE I ŚMIERĆ Z PERSPEKTYWY NAUK BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO –Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Freta 5

GDAŃSK, Galeria Pionova:

8 kwietnia godz. 18 – wykład - Życie i śmierć z perspektywy nauk buddyzmu tybetańskiego.

9 kwietnia, godz. 14-16 – spotkania indywidualne

godz. 16.30-18 –– kurs podstaw malowania thanek, prowadzi  Kunchok Tarchin

godz. 18 – wykład - Co buddyzm wnosi do codziennego życia

10 kwietnia, godz. 10-12 – abisheka Amitajusa

godz. 12-14 - kurs podstaw malowania thanek, prowadzi  Kunchok Tarchin

godz. 14-16 - Jak wyjść z cierpienia – komentarze do nauk

godz. 16-20 – kurs podstaw malowania thanek,  prowadzi Kunchok Tarchin

11 kwietnia, godz. 10-12 – abisheka Buddy Medycyny

godz. 12-14 - kurs podstaw malowania thanek, prowadzi  Kunchok Tarchin

godz. 14-16 – Natura umysłu –natura ciała - komentarze do nauk

godz. 16-20 - kurs podstaw malowania thanek, prowadzi  Kunchok Tarchin

godz. 16-18 – spotkania indywidualne oraz ceremonie dla zwierząt

LUBLIN

17 kwietnia, godz. 18.oo -  wykład – Czy można wyjść z cierpienia? Jak żyć, żeby nie bać się śmierci .

18 kwietnia, godz. 10-12  i 14-17 – abisheka Amitajusa wraz z komentarzami do nauk – SKRZYNICE

WARSZAWA

20 kwietnia, godz. 16. – wykład - Problem of Death In the Buddhist Tradition – Uniwersytet Warszawski, wydział Orientalistyki, wykład w języku angielskim

WARSZAWA – Społeczne Gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22

21 kwietnia, godz. 14-16 – spotkania indywidualne oraz praktyki indywidualne w intencji umarłych

godz. 18 – wykład - Co buddyzm wnosi do codziennego życia

22 kwietnia, godz. 14-16 – spotkania indywidualne oraz praktyki indywidualne w intencji umarłych

godz. 18 – wykład – Jak wyjść z cierpienia, czyli nauki o miłującej dobroci

23 kwietnia, godz. 14-16 – spotkania indywidualne oraz praktyki indywidualne w intencji umarłych

godz. 18 – wykład – Mahamudra – nauka o naturze umysłu

24 kwietnia, godz. 10-12 – Abisheka Buddy Amitajusa

godz. 14-17 – komentarze do nauk

godz. 17.30-19 – spotkania indywidualne oraz praktyki indywidualne w intencji umarłych

25 kwietnia, godz. 10-12 – Abisheka Buddy Medycyny

godz. 14-17 – komentarze do nauk

godz. 17.30-19 – spotkania indywidualne oraz praktyki indywidualne w intencji umarłych

21-25 kwietnia w godzinach 14-20 – kurs podstaw malowania thanek, prowadzi Kunchok Tarchin

Kurs Podstaw Malowania Thanek oraz indywidualne rozmowy i spotkania- konieczne wcześniejsze zapisy-[email protected]

 

Współpraca: Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego, Galeria Pionova, Fujisan, Duchowe Trójmiasto, Uniwersytet Warszawski Wydział Orientalistyki, Muzeum Azji i Pacyfiku, Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie, Misja Buddyjska Trzy Schronienia - Lubelska Sangha Buddyzmu Tybetańskiego Zangdok Palri