ANGO - SESSHIN

KARPACZ
15 LIPIEC - 15 SIERPIEŃ 2003

Miejsce:
Odosobnienie będzie miało miejsce w Karpaczu, ul. Matejki 30. Mapka jest tutaj.

Prowadzący:
Całość będzie prowadził opat świątyni buddyjskiej Trzech Klejnotów w Szczecinie Czcigodny Kanzen.

Nauki:
Kontynuowane będą komentarze do Sutry Doskonałego Oświecenia.

O ODOSOBNIENIU

Zgodnie z tradycją Dharmy Buddhy od czasów Siakiamuniego Buddhy mnisi odbywali trzymiesięczne odosobnienia w lecie, kiedy w Indiach panuje pora deszczowa. Kontynuując ten zwyczaj odbędzie się 30 dniowe odosobnienie w Karpaczu.

Program odosobnienia będzie obejmował cztery okresy medytacji w ciągu doby od świtu do nocy.

Ango oznacza spokojne przebywanie lub istnienie, sesshin oznacza zebranie, skupienie rozproszonego umysłu. Ten czas jest poświęcony jedynie praktyce Dharmy, której podstawą powinna być nauka o czterech wielkich cierpieniach: narodzin, starości, choroby i śmierci. Mając na uwadze fakt śmierci każdego z nas i niepewności co do momentu i okoliczności naszej śmierci, tylko osoby o poważnym nastawieniu do praktyki powinny zgłaszać się na to odosobnienie.


Sugerowana darowizna:

By pokryć koszty zamieszkania, prądu, wywozu śmieci, jedzenia itp. należy za całość, tj. 30 dni, wnieść darowiznę w wysokości 1500 złotych, za okresy krótsze po 50 złotych za dzień.

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia listowne na adres Ośrodka Misji Buddyjskiej w Szczcinie, kod 70-432, ul. Śląska 12/12.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Czy jest się buddystą, tzn. czy przyjęło się Trzy Schronienia tj. w Buddzie, Dharmie i Sandze? Osoby, które przyjęły schronienia w tybetańskiej religii Bon nie są traktowane jako te, które przyjęły schronienia w Buddzie, Dharmie i Sandze.
  2. Od jak dawna praktykuje się zazen?
  3. Czy praktykowało się pod kierunkiem nauczyciela, czy też samemu?
  4. Osoby, które brały już udział w odosobnieniu, nie muszą odpowiadać na te pytania, wystarczy samo zgłoszenie.

Reguły odosobnienia:

  1. Obowiązuje milczenie i nie trwonienie czasu na rozmowy i życie towarzyskie.
  2. Nie wolno przywozić ze sobą alkoholu, innych używek, papierosów itp. ani ich spożywać.
  3. Nie wolno flirtować czy prowadzić innych gier towarzyskich. W momencie śmierci nie ma czasu na takie trywialności. Oznacza to również powstrzymanie się od seksu na ten okres.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wezmą udział w odosobnieniu i
ofiarują swoją praktykę i wysiłek dla dobra wszystkich istot!