Książnica Pomorska zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ,,Academia Buddhica'':

Jane Friedewald

"Nieprawdziwa tożsamość. Buddyjska nauka o ego i ograniczonej samoświadomości''

25 kwietnia 2003, godz. 17.00
Aula Książnicy Pomorskiej (III piętro starego budynku).

Jane Friedewald jest tłumaczką tybetańskiej literatury buddyjskiej. Współpracuje z "The Marpa Translation Committee'', dla którego jako bliska uczennica Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze, dokonuje przekładów Jego dzieł. W swoich studiach nad buddyzmem koncentruje się na zagadnieniach dotyczących medytacji, zarówno w jej teoretycznym jak i praktycznym aspekcie.

Rozwój osobowości stał się popularnym zagadnieniem we współczesnym społeczeństwie. Różne gałęzie nauki, a zwłaszcza psychologia, badają ludzką naturę zgodnie z właściwymi sobie teoriami. Rozprzestrzenianie się nauk buddyjskich na Zachodzie spowodowało, że coraz częściej stosowane są wywodzące się z nich metody usuwania głównego źródła problemów osobistych. Źródłem tym jest wybujałe ego. Metody te rozwijają także uniwersalną odpowiedzialność za siebie i innych.