Tenga Rinpocze - Inicjacja Kalaczakry

dla światowego pokoju

Centrum Buddyjskie w Grabniku

sierpień 2005 r.

Sanskryckie słowo "Kalaczakra" znaczy "krąg czasu" - odnosi się to zarówno do cykli przyrody i życia człowieka, jak i do cykli powstawania i zanikania całych wszechświatów.

Tantra Kalaczakry jest zwieńczeniem wszystkich nauk buddyjskich. Obejmuje liczne traktaty dotyczące nie tylko filozofii, medytacji i jogi, ale również kosmologii, astrologii i medycyny, ukazując wzajemne powiązania istot ludzkich z wszechświatem oraz metody osiągnięcia harmonii między mikrokosmosem naszego ciała i umysłu a makrokosmosem świata, w którym żyjemy.

Na poziomie doczesnym błogosławieństwo inicjacji Kalaczakry sprowadza ład i harmonię zarówno w otaczającym nas świecie zewnętrznym, jak i w życiu każdego, kto uzyskał więź z tą mandalą. Odsuwa niebezpieczeństwo epidemii i klęsk żywiołowych związanych z brakiem równowagi w przyrodzie. Uspokaja konflikty i wojny oraz sprowadza pokój, miłość i harmonię wśród ludzi. W życiu osobistym pozwala pokonać choroby i inne nieszczęścia, a także uzyskać długie życie, dobrobyt i pozytywne więzi z innymi.

Wielka inicjacja Kalaczakry będzie kulminacyjnym punktem obchodów dziesięciolecia Centrum Buddyjskiego w Grabniku. Udzieli jej czcigodny Tenga Rinpocze, który jest jednym z kilku lamów, upoważnionych do tego przez Jego Świątobliwość XVI Karmapę.

Po raz pierwszy w Polsce, rytuał ten zostanie odprawiony w pełnej formie - z sypaniem mandali z piasku i tańcami lamów. Całość potrwa około tygodnia.

W najbliższym tygodniu zacznie działać już - administrowana przez Benchen Karma Kamtzang - niezależna strona internetowa poświęcona całkowicie tematyce inicjacji Kalaczakry.
Inicjacja odbędzie się w połowie sierpnia 2005 roku. Dokładny harmonogram będzie znany na początku 2005 r.

www.kalachakra.org.pl

Oprócz informacji organizacyjnych, znajdzie się na niej także szereg wiadomości o historii Linii Przekazu Kalaczakry, wyjaśnień o znaczeniu inicjacji Kalaczakry i innych związanych z tym nauk.