Info - Kamtzang
Biuletyn internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

3 listopada 2005

Jesień - zima 2005 / 2006
Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang (filia Klasztoru Bencien)
zaprasza do Centrum Buddyjskiego w Grabniku na spotkania
:

11-13 listopada 2005 r. (piątek - niedziela)
Kluczowe punkty nauki Buddy - teoria i praktyka - prowadzi Lama Rinczen
Wykłady, prezentujące definicje i systematykę podstawowych pojęć buddyzmu, połączone z medytacją. Wieczorami pokazy slajdów z tegorocznej podróży z Tengą Rinpoczem do Tybetu.

3-4 grudnia (weekend)
Praktyka Cie (Milam lungten) - prowadzi Lama Jinten Palzang
Bardzo popularna w Tybecie praktyka, która ma na celu odcięcie podstawowej niewiedzy, polegającej na złudnym lgnięciu do poczucia "ja".

10-11 grudnia (weekend)
Praktyka guru jogi Milarepy - prowadzi Lama Jinten Palzang
Jedna z najczęściej stosowanych medytacji guru jogi. Przynosi szybko błogosławieństwo Lamy i pomaga pogłębić swoje oddanie.

W Święta Bożego Narodzenia i w Sylwestra - Centrum nieczynne.

14-15 stycznia 2006 r. (weekend)
Studiowanie tekstu "Dakpo thargjen" - sześć paramit - prowadzi Lama Rinczen
Studiujemy jeden z najważniejszych tekstów mahajany, zapoznając się z podstawowymi pojęciami i definicjami buddyzmu.

27 stycznia -12 lutego (piątek - niedziela)
Praktyka ośmiu njungne - prowadzi Lama Rinczen
Postna, jedna z najbardziej ascetycznych praktyk wadżrajany. Wiąże się z wieloma trudami.

20-26 lutego (poniedziałek - niedziela)
Gutor - prowadzi Lama Rinczen
Siedmiodniowa rozbudowana pudża Strażnika Mahakali, oczyszczająca negatywności starego roku.

28 lutego (wtorek)
Losar- abhiszeka Długiego Życia i tsok pudża Milarepy- prowadzi Lama Rinczen
Obchody tybetańskiego Nowego Roku.

 W marcu Centrum w Grabniku nieczynne.

Wykłady Lamy Rinczena w Warszawie

Wyjazdy Lamy Rinczena do innych miast


11-13 listopada (piątek - niedziela)
Kluczowe punkty nauki Buddy - teoria i praktyka
prowadzi Lama Rinczen

W czasie tego kursu zostaną zdefiniowane i usystematyzowanie podstawowe pojęcia dotyczące nauk i praktyk buddyjskich. Bywa, że nawet jeśli praktykujemy Dharmę od wielu lat, to i tak mamy trudności z jasnym określeniem, co rozumiemy pod danym pojęciem albo do jakiej kategorii należą znane nam wyjaśnienia lub praktyki. Podczas tego kursu ci, którzy już wiele studiowali, będą mogli usystematyzować swoją wiedzę, a początkujący poznają zasadnicze elementy Dharmy. Wykłady połączone będą z medytacjami.

Wieczorami pokazy slajdów z tegorocznej podróży z Tengą Rinpoczem do Tybetu.

Kurs szczególnie zalecany dla początkujących.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 30 zł
jeden dzień dla członków Związku 25 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 90 zł
cały kurs dla członków Związku 75 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

 

Wyżywienie
ś.
o.
k.
standard
pełne
z rezerwacją i wpłatą najpóźniej do 30.12.2004
5
5
5
35
45
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty
8
8
8
56
72

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 8.11.2005 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


Kursy z Lamą Jintenem
Lama Jinten Palzang w wieku kilkunastu lat wstąpił do klasztoru Bencien w Katmandu. Przez blisko dziesięć lat studiował Dharmę pod kierunkiem Sangje Njenpy Rinpoczego i Tengi Rinpoczego. Pod ich kierunkiem ukończył tradycyjne trzyletnie odosobnienie w ośrodku odosobnieniowym klasztoru Bencien w Parpingu. Doceniając jego wszechstronne wykształcenie i głębokie doświadczenie medytacyjne, Rinpoczowie mianowali go lamą-rezydentem w ośrodku Benchen Phuntsok Ling w Allmuthen, europejskiej siedzibie Sangje Njenpy Rinpoczego i Tengi Rinpoczego. W osobistym kontakcie Lama Jinten ujmuje swoją skromnością i bezpośredniością oraz zdolnością do przedstawiania w prosty i jasny sposób nawet najtrudniejszych Nauk.

Przyjazd Lamy do Polski nie został jeszcze ostatecznie potwierdzony. Gdyby z niezależnych od nas powodów nie doszedł do skutku, kursy poprowadzi Lama Rinczen.

3-4 grudnia (weekend)
Praktyka Cie (Milam lungten)
prowadzi Lama Jinten Palzang

Bardzo znana w Tybecie praktyka Cie opiera się na naukach o pustce, przedstawionych w Pradżnia Paramicie, i jest ich praktycznym zastosowaniem. Do jej rozpowszechnienia szczególnie przyczyniła się wybitna mistrzyni Macik Labdryn. Słowo "cie" znaczy po tybetańsku "odcięcie". Celem tej medytacji jest odcięcie podstawowej niewiedzy, polegającej na złudnym lgnięciu do poczucia "ja".
Możemy spotkać wiele rozmaitych tradycji praktykowania Cie. Lama Jinten udzieli wyjaśnień do krótkiego tekstu z tradycji karma kamtzang, zwanego „Milam lungten”, co znaczy „Przepowiednia we śnie”, ułożonego przez Karma Ciagme. Ten wybitny lama kagju otrzymał we śnie przepowiednię, że nawet osoba, u której pojawiły się już oznaki bliskiej śmierci, wykonując tę właśnie praktykę, jest w stanie przedłużyć swe życie o dwanaście lat.

Teksty do praktyki dostępne będą na miejscu.

Uwaga!
Może się zdarzyć, że ilość zgłoszeń przekroczy nasze możliwości lokalowe. Dlatego bardzo prosimy osoby, które zapiszą się na kurs, a potem będą musiały zrezygnować z kursu, by poinformowały biuro Centrum o swej rezygnacji. Dzięki temu na Wasze miejsce będzie mógł się dostać ktoś z ewentualnej listy rezerwowej!

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 40 zł
jeden dzień dla członków Związku 35 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 80 zł
cały kurs dla członków Związku 70 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

 

Wyżywienie
ś.
o.
k.
standard
pełne
z rezerwacją i wpłatą najpóźniej do 30.12.2004
5
5
5
20
30
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty
8
8
8
32
48

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 25.11.2005 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".

 

10-11 grudnia (weekend)
Praktyka guru jogi Milarepy
prowadzi Lama Jinten Palzang

Milarepa, który dzięki niezwykle żarliwej i ascetycznej praktyce w ciągu jednego życia osiągnął pełen stan Buddy, jest najbardziej znanym i czczonym lamą tybetańskim. Powiedziano, że przed każdym, kto choćby tylko usłyszy jego imię, wrota do odrodzenia w niższych światach zamknięte są na siedem żywotów. Błogosławieństwo guru jogi Milarepy jest tak wielkie, że wykonuje się ją zwykle po ukończeniu wstępnych praktyk nyndro, jako przygotowanie do medytacji Jidama. Ale warto ją praktykować również niezależnie od nyndro, ponieważ jest cenną metodą, pomagającą rozwinąć i pogłębić oddanie dla lamy, a tym samym uzyskać jego błogosławieństwo, niezbędne do uczynienia postępów na ścieżce.

Warunkiem otrzymania instrukcji i praktykowania jest uzyskanie wcześniej abhiszeki Milarepy.
Lama Jinten Palzang nie będzie udzielać abhiszeki! Można było ją otrzymać w tym roku w czerwcu od J.E. Sangje Njenpy Rinpoczego.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 40 zł
jeden dzień dla członków Związku 35 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 80 zł
cały kurs dla członków Związku 70 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

 

Wyżywienie
ś.
o.
k.
standard
pełne
z rezerwacją i wpłatą najpóźniej do 30.12.2004
5
5
5
20
30
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty
8
8
8
32
48

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 2.12.2005 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


W Święta Bożego Narodzenia i w Sylwestra - Centrum nieczynne.


14-15 stycznia 2006 r. (weekend)
Studiowanie tekstu "Dakpo thargjen" - sześć paramit
prowadzi Lama Rinczen

Dzieło Gampopy, "Dakpo thargjen" ("Ozdoba Wyzwolenia"), należy do najbardziej podstawowych tekstów, na których opierają się nauki tradycji kagju. Analizujemy słowo po słowie w języku tybetańskim „domtsigi”, czyli główne punkty, stanowiące strukturę tekstu, oraz „dydyn” - krótkie objaśnienia do nich. Poznajemy ten sposób zagadnienia poruszane w tekście, wyjaśniające całość ścieżki buddyjskiej - od pierwszych kroków aż po stan Buddy. Jednocześnie mamy możliwość zapoznania się z podstawami języka tybetańskiego. Będzie to kolejne takie spotkanie, ale mogą w nim wziąć udział również osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich. Studiowanie Dharmy, nawet w ograniczonym zakresie, przynosi ogromny pożytek.

Podczas tego spotkania skupimy się na praktycznym zastosowaniu nauk o bodhicitcie. Zaczniemy omawiać sześć paramit, którymi są: ćwiczenie się w dobroczynności, etyce, cierpliwości, pilności, medytacji i mądrości.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 30 zł
jeden dzień dla członków Związku 25 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 60 zł
cały kurs dla członków Związku 50 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

 

Wyżywienie
ś.
o.
k.
standard
pełne
z rezerwacją i wpłatą najpóźniej do 30.12.2004
5
5
5
20
30
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty
8
8
8
32
48

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 6.01.2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


27 stycznia -12 lutego (piątek - niedziela)
Praktyka ośmiu njungne
prowadzi Lama Rinczen
Uwaga : warunkiem wzięcia udziału w kursie jest posiadanie abhiszeki (inicjacji). W abhiszece mogą uczestniczyć wyłącznie ci, którzy przeszli przez formalną ceremonię Schronienia w Trzech Klejnotach, które jest jednoznaczne z wkroczeniem na buddyjską ścieżkę. Osoby, które są zdecydowane przyjąć Schronienie, mogą poprosić Lamę Rinczena o przeprowadzenie tej ceremonii (należy wcześniej uprzedzić o tym telefonicznie).

26 stycznia (czwartek) godz. 19 - abhiszeka Tysiącramiennego Czenrezika i wyjaśnienia do praktyki.
12 lutego (niedziela) rano - zakończenie ósmego njungne, po południu - tsok pudża

Njungne jest postnym odosobnieniem medytacyjnym poświęconym praktyce Tysiącramiennego Czenrezika. Medytuje się w czterech sesjach, w sumie około dziesięć godzin dziennie. Pierwszego dnia zjada się tylko jeden, ściśle wegetariański posiłek, a drugiego dnia nie wolno jeść ani pić absolutnie niczego. Przez cały czas dwudniowego odosobnienia obowiązuje ścisłe przestrzeganie ośmiu ślubowań: 1.Nie zabijać. 2.Nie kraść. 3.Nie kłamać. 4.Celibat. 5.Zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów. 6.Nie upiększać ciała (makijaż, perfumy, naszyjniki, kolczyki itp.), w tym zakaz śpiewania, grania muzyki, tańczenia i innych rozrywek. 7.Nie jeść o niewłaściwej porze. 8.Nie zajmować wywyższonych miejsc.
Njungne jest praktyką Jidama z tradycji krija tantr pozwalającą w krótkim czasie oczyścić wiele negatywnej karmy. Powiedziane jest, że czyste przepraktykowanie jednego njungne zamyka bramy do odrodzenia w niższych światach, a czyste ukończenie ośmiu njungne prowadzi do odrodzenia w czystej krainie Dełacien.

Wyjaśnienia będą podawane tylko raz, na początku całego cyklu, dlatego osoby wykonujące tę praktykę po raz pierwszy powinny zacząć od I njungne (27-29 stycznia).

I njungne - początek 27.01 godz. 6 rano, zakończenie 29.01 około 8 rano,

II njungne - początek 29.01 godz. 6 rano, zakończenie 31.01 około 8 rano,

III njungne - początek 31.01 godz. 6 rano, zakończenie 2.02 około 8 rano,

IV njungne - początek 2.02 godz. 6 rano, zakończenie 4.02 około 8 rano,

V njungne - początek 4.02 godz. 6 rano, zakończenie 6.02 około 8 rano,

VI njungne - początek 6.02 godz. 6 rano, zakończenie 8.02 około 8 rano,

VII njungne - początek 8.02 godz. 6 rano, zakończenie 10.02 około 8 rano,

VIII njungne - początek 10.02 godz. 6 rano, zakończenie 12.02 około 8 rano.

Sugerowana darowizna:
jedno njungne - 45 zł, dwa njungne z rzędu - 90 zł, trzy njungne z rzędu - 135 zł, cztery z rzędu - 180 zł, pięć - 225 zł, sześć - 270 zł, siedem - 315 zł, całość - 360 zł.

Dla członków Związku: jedno njungne - 40 zł, dwa njungne z rzędu - 80 zł, trzy njungne z rzędu - 120 zł, cztery njungne z rzędu - 160 zł, pięć njungne - 200 zł, sześć njungne - 240 zł, siedem njungne - 280 zł, całość - 320 zł.

BONUS dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłacą całą wymaganą kwotę najpóźniej do 19 stycznia:

za pięć njungne 215 zł (członkowie Związku - 180 zł)

za sześć njungne 255 zł (członkowie Związku - 210 zł)

za siedem njungne 295 zł (członkowie Związku - 250 zł)

za osiem njungne 330 zł (członkowie Związku - 280 zł)

Uczestnicy kursu mają zapewnione następujące posiłki: kolację w dniu poprzedzającym njungne, obiad pierwszego dnia njungne oraz śniadanie po zakończeniu danego njungne. Inne posiłki nie są uwzględnione w ramach kursu i należy je dodatkowo rezerwować!

Termin rezerwacji i przedpłaty: do 19.01.2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


20-26 lutego (poniedziałek - niedziela)
Gutor
prowadzi Lama Rinczen
Początek w poniedziałek o godz. 6:30, zakończenie w niedzielę ok. 20:30

Zgodnie z wielowiekową tradycją linii kagju ostatni tydzień roku wg kalendarza księżycowego poświęca się intensywnej praktyce Mahakali, aby pokonać zło nagromadzone w ciągu mijającego roku. Szczególnie wiele niepomyślnych znaków pojawia się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca księżycowego (w tym roku będzie to 26 lutego). Aby je odwrócić, wykonuje się w tym dniu rytuały przywołujące gniewną aktywność Strażników. W klasztorach karma kagju odbywają się wówczas wieńczące tygodniową pudżę Mahakali tańce lamów.

Gutor polega na intensywnej całodniowej praktyce. Tekst pudży będą recytować ci, którzy wcześniej otrzymali abhiszekę Mahakali Bernagciena. Pozostali uczestnicy w tym czasie będą wykonywać swoją własną medytację, ale dzięki przebywaniu w świątyni i słuchaniu słów pudży również otrzymają błogosławieństwo Mahakali. Codziennie będziemy ofiarowywać tsok dla Strażników.

Błogosławieństwo płynące z praktykowania pudży Mahakali Bernagciena usuwa przeszkody w praktykowaniu ścieżki Dharmy, a także przynosi pokój wśród ludzi i harmonię żywiołów w otaczającym nas świecie. Wykonywanie tego rytuału na zakończenie roku tybetańskiego jest bardzo ważne dla całej naszej buddyjskiej społeczności. Każdy może mieć swój udział w tym wydarzeniu. Można przyjechać do Centrum w Grabniku i recytować znane sobie modlitwy, można ofiarować produkty lub pieniądze na pudżę ofiarną tsok (przypominamy, że zgodnie ze zwyczajem klasztoru Bencien nie przynosimy mięsa ani alkoholu), można też sponsorować pobyt lub wyżywienie dla uczestników pudży.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

jeden dzień kursu (bez wyżyw.) 15 zł
jeden dzień dla członków Związku 10 zł
cały kurs (bez wyżyw.) 105 zł
cały kurs dla członków Związku 70 zł
1 dzień - dzieci i osoby towarzyszące 7 zł
dodatkowy nocleg (przed lub po kursie) 7 zł

BONUS : osoby, które przyjadą na cały kurs, płacą 90 zł (dla członków Związku - 60 zł) pod warunkiem, że dokonają zgłoszenia i wpłacą całą tę kwotę najpóźniej do 13 lutego.

Wyżywienie
ś.
o.
k.
standard
pełne
z rezerwacją i wpłatą najpóźniej do 30.12.2004
5
5
5
95
105
bez rezerwacji lub bez terminowej wpłaty
8
8
8
152
168

Termin rezerwacji i przedpłaty na wyżywienie: do 13.02.2006 r. włącznie.
Dla uniknięcia nieporozumień prosimy zapoznać się z informacją "Wademekum kursanta".


28 lutego (wtorek)
Losar- abhiszeka Długiego Życia i tsok pudża Milarepy
prowadzi Lama Rinczen

Abhiszeka (inicjacja) Długiego Życia o godz. 15:00.

Dla pomyślnego rozpoczęcia Nowego Roku otrzymamy błogosławieństwo abhiszeki Długiego Życia (Tse Łang) Buddy Amitajusa (tyb. Tsepame). Tsepame ucieleśnia tę aktywność wszystkich Buddów, która pomnaża siły witalne, powiększa długość życia oraz wszelki dobrobyt.

Tsok pudża Milarepy o godz. 17:00.

Uwaga: Na wzór klasztoru Bencien nie ofiarowujemy w czasie tsoku mięsa ani alkoholu; można przywieźć owoce, słodycze i soki.

Wstęp wolny.

Ilość miejsc ograniczona z powodów lokalowych. Prosimy dokonywać rezerwacji jak w przypadku weekendowych kursów, najpóźniej do 26.02.2006 r.


W marcu Centrum w Grabniku nieczynne.


WYKŁADY LAMY RINCZENA W WARSZAWIE
ul. Dąbrowskiego 1/2b, w środy o godz. 18:00

2 i 16 listopada 2005 r. - pokaz slajdów z podróży z Tengą Rinpoczem do Tybetu

30 listopada, 14 grudnia, 28 grudnia 2005 r. oraz 11 stycznia i 25 stycznia 2006 r. - wykład


WYJAZDY LAMY RINCZENA DO INNYCH MIAST:

4-6 listopada 2005 r. - Wrocław
26-27 listopada - Rzeszów
16-18 grudnia - Poznań
7-8 stycznia 2006 r. - Łódź


WADEMEKUM KURSANTA

  Chcesz wziąć udział w kursie?
- wypełnij formularz na stronie: www.benchen.org.pl/kursy_form.htm
- lub zadzwoń (tel. 0-46 856 49 69 w godz. 10-13 i 14-16 codziennie, tylko nie w poniedziałki!)

Chcesz przenocować?
- Zaznacz to przy rejestracji.
- Latem najlepiej mieć własny namiot, ale można też nocować w dużym namiocie, w którym odbywają się zajęcia. Nieliczne miejsca w budynku zarezerwowane są dla osób starszych i chorych.
- Od jesieni do wiosny nocujemy w budynku, gdzie ilość miejsc jest naprawdę ograniczona, dlatego na zimowy kurs lepiej zgłosić się jak najwcześniej.

Chcesz coś jeść?
- Zarezerwuj wyżywienie za pomocą formularza ze strony www.benchen.org.pl/kursy_form.htm
- lub telefonicznie (tel. 0-46 856 49 69 w godz. 10-13 i 14-16 codziennie, tylko nie w poniedziałki!).
- Dokonaj terminowej przedpłaty w biurze, przekazem pocztowym lub na konto. Nazwa i numer konta:

Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang
Grabnik 4, 96-313 Jaktorów
ING-BSK Bank Śląski o/Pruszków
08 1050 1924 1000 0022 5291 2379
- Przy każdym kursie podany jest termin przedpłaty. Pamiętaj o przywiezieniu dowodu wpłaty!

Chciałbyś zjeść mięso?
- W czasie weekendowych kursów wyżywienie jest wegetariańskie.
- Przy dłuższych kursach i kursach z obsługą cateringową otrzymasz posiłki mięsne, jeśli zaznaczysz to wcześniej w swoim zgłoszeniu.

 Nie zarezerwowałeś posiłków lub nie zapłaciłeś za nie w terminie?
- Nie masz zagwarantowanego wyżywienia, ale możesz stanąć na końcu kolejki - jeśli coś zostanie, otrzymasz posiłek, lecz po wyższej cenie.

Opłaciłeś posiłki, ale ich nie zarezerwowałeś telefonicznie lub za pomocą formularza?
- Może się okazać, że masz zapewnione zupełnie inne posiłki, niż chciałeś.

Zamó wiłeś i opłaciłeś posiłki, ale zmieniłeś zdanie?
- Możesz przeznaczyć swoją wpłatę na inny cel (składki, kolejne kursy itp.) pod warunkiem, że zawiadomisz biuro o zmianie najpóźniej na trzy dni przed kursem.
- Na przyszłość przemyśl lepiej swoje zamówienie. Czy na pewno zjesz śniadanie o godz. ósmej, skoro kurs zaczyna się o dziesiątej? Czy zostaniesz na kolację, która jest o szóstej, jeśli kurs kończy się o piątej?

Dokonałeś wpłaty na konto, ale nie napisałeś, na co jest przeznaczona?
- Twoja wpłata będzie potraktowana jako ogólna darowizna na działalność Związku.
- Jeśli chcesz przeznaczyć wpłatę na konkretny cel, napisz to, ale jasno i krótko, by pełna informacja zmieściła się na wyciągu bankowym, np.: "Darowizna na kurs Dordże Sempa-wyżywienie".
- Nie musisz wyszczególniać posiłków - dokonałeś przecież rezerwacji mailem lub telefonicznie.

Jesteś członkiem Związku i płacisz składki? Masz prawo do zniżki!
- Jeśli wypełniłeś deklarację członkowską i co najmniej od sześciu miesięcy regularnie wpłacasz comiesięczne darowizny (minimum 20 zł miesięcznie), możesz skorzystać ze zniżki (nie dotyczy wyżywienia).

Chcesz przyjechać z osobą towarzyszącą?
- Zaznacz to w swoim zgłoszeniu.
- Dla tych, którzy pozostają na terenie Centrum, nie biorąc udziału w kursie, dzienna darowizna na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 7 zł od osoby.

 Chcesz przyjechać z dzieckiem?
- Zaznacz to w swoim zgłoszeniu.
- Dzienna darowizna za pobyt dziecka wynosi 7 zł.
- Młodzieży do lat 18, która bierze udział w kursie, przysługuje 50% zniżki (zniżka nie dotyczy wyżywienia).
- Pamiętaj, by zapewnić dziecku właściwą opiekę. Odpowiadasz za to, by nie przeszkadzało innym w czasie sesji ani nie dokonywało zniszczeń na terenie Centrum.
- Na dużych kursach może zostać zorganizowane odpłatne przedszkole (w zależności od ilości zgłoszeń).

Chcesz przywieźć ze sobą swoje ulubione zwierzątko?
- Pomyśl, jak wyglądałby kurs, gdyby każdy uczestnik wpadł na taki pomysł! Dlatego nie możesz mieć organizatorom za złe, że zostaniesz wyproszony ze swym ulubieńcem poza teren Centrum.

Chcesz wziąć udział w abhiszece, ale nie przeszedłeś jeszcze ceremonii Schronienia?
- Przyjęcie Schronienia to pierwszy krok na buddyjskiej ścieżce i warunek otrzymania wszelkich abhiszek (inicjacji wadżrajany) oraz ślubowań.
- Jeśli poważnie myślisz o praktyce buddyjskiej, zwróć się do kompetentnego lamy z prośbą o przeprowadzenie tej ceremonii.
- Najprościej zadzwonić w tej sprawie do biura (tel. 0-46 856 49 69 w godz. 10-13 i 14-16 codziennie, tylko nie w poniedziałki!).

 Co masz przywieźć?
- Dowód wpłaty, jeśli dokonałeś przedpłaty na konto.
- Śpiwór, teksty do praktyki, zeszyt do notatek, długopis.
- Zimą warto mieć pantofle do chodzenia po domu, latem - latarkę.

Czy ktoś wyjedzie po Ciebie na stację?
- Tak, jeśli zadzwonisz odpowiednio wcześnie do biura i uprzedzisz, kiedy będziesz.
- Niekoniecznie , jeśli zadzwonisz dopiero ze stacji w Jaktorowie - może nie być akurat wolnego samochodu lub kierowcy.
- Nie, jeśli wybierzesz pociąg, który przyjeżdża w trakcie sesji. Wtedy pozostaje Ci tylko taxi.

 Dojechałeś szczęśliwie do Centrum?
- Skieruj się najpierw do biura. Tam otrzymasz kartę wstępu na kurs, karnet na wyżywienie oraz informację o zakwaterowaniu.

Czego oczekujemy od Ciebie w czasie kursu?
- Liczymy, że włączysz się w codzienne prace porządkowe.
- Oczekujemy, że będziesz pamiętać o przeznaczeniu Centrum i stosownie do tego się zachowywać.
W szczególności przypominamy, że na całym terenie obowiązuje:
- cisza nocna od 23.00 do 6.30;
- zakaz palenia papierosów - dla palaczy wyznaczone jest specjalne miejsce;
- zakaz picia alkoholu (także piwa) oraz używania czy posiadania narkotyków - osoby będące pod wpływem alkoholu czy narkotyków są usuwane z terenu Centrum bez zwrotu pieniędzy wpłaconych na kurs.

Chcesz zapalić lampkę czy kadzidło w świątyni?
- Dowiedz się, kto obsługuje ołtarz.
- Spytaj tej osoby, w którym miejscu możesz umieścić lampkę, kadzidło czy kwiaty, żeby nie zawadzały przy rytuałach lub czegoś nie zniszczyły.

Chcesz nagrać lub spisać wykłady?
- Możesz to zrobić, ale wyłącznie do własnego użytku.
- Jakiekolwiek powielanie, publikowanie czy rozpowszechnianie wykładów (także w Internecie) wymaga zgody lamy prowadzącego kurs.

Chciałbyś ofiarować Rinpoczemu prezent?
- Nie przynoś zdjęć, obrazków, ceramiki, kaset z muzyką itp. - bagaż, z którym podróżuje Rinpocze, jest wystarczająco ciężki.
- Słodycze też nie są dobrym pomysłem - Tybetańczycy na ogół za nimi nie przepadają, w dodatku niektórzy Rinpoczowie chorują na cukrzycę.
- Najlepszy jest datek pieniężny - Rinpocze wykorzysta go na utrzymanie swego klasztoru.
- Tradycyjnie prezent wręcza się ułożony na kataku - specjalnej białej szarfie.