Info - Kamtzang
Biuletyn internetowy Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang

18 listopada 2005 r.

- Przewidywane wizyty Rinpoczów w Grabniku na rok 2006

- Obecne aktywności Rinpoczów z Bencien

Przewidywane wizyty Rinpoczów w Grabniku na rok 2006

Namse Rinpocze

Jak co roku w maju spodziewany jest przyjazd czcigodnego Namse Rinpoczego. Dokładne daty i program poznajemy zwykle około lutego.

Sangje Njenpa Rinpocze

W czerwcu zapowiedział swój przyjazd Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze. Począwszy od tej wizyty (potrwa ona przynajmniej tydzień) rozpocznie się planowany na kilka kolejnych lat cykl szczegółowych wyjaśnień do jednego z najważniejszych tekstów mahajany - "Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy", autorstwa Szantidewy.

Rinpocze przyjedzie do nas prosto z Khamu (Wschodni Tybet), gdzie w maju w klasztorze Bencien ma udzielać trwającego prawie miesiąc cyklu abhiszek i lungów. Będzie to kompletny przekaz jednego z pięciu wielkich zbiorów, ułożonych przez Kongtrula Lodro Thaje, tak zwanej "Skarbnicy rozległych ustnych pouczeń" (Gja Cien Ka Dzy). Przyczyną, dla której Rinpocze poproszony został o ten cykl abhiszek i lungów jest fakt, że obecnie nikt w Tybecie nie ma doń pełnego przekazu. W sytuacji, gdy Dharma odradza się w Khamie, a klasztory i ośrodki medytacyjne znów się zapełniają, wielu praktykujących potrzebuje tych abhiszek i lungów. W ceremonii będą brać udział wyłącznie tulku i lamowie. Nie będzie to wydarzenie otwarte dla szerokiej rzeszy publiczności.

Tenga Rinpocze

W drugiej połowie sierpnia swój przyjazd planuje wielce czcigodny Tenga Rinpocze. Dokładne daty i program poznamy w marcu.

Khandro Rinpocze

Zaprosiliśmy także oficjalnie innych wielkich lamów, którzy odwiedzali już nasze Centrum. Są nimi: czcigodna Khandro Rinpocze oraz czcigodny Thrangu Rinpocze. Kiedy na wiosnę w Poznaniu Lama Rinczen rozmawiał osobiście z Khandro Rinpocze, zapewniała ona, że postara się w 2006 roku znaleźć czas na przyjazd do Grabnika. Na razie znamy plany Rinpocze do czerwca i nie ma w nich Polski. Zatem jeśli dojdzie do wizyty, będzie to raczej lipiec lub sierpień.

Thrangu Rinpocze

Od lat staramy się, aby ponownie odwiedził nas Khencien Thrangu Rinpocze, który jest jednym z najwyższych lamów karma kagju. Jako główny "khenpo" (uczony) naszej szkoły był w przeszłości odpowiedzialny za kształcenie najwyższych tulku linii. Obecnie odpowiada za wykształcenie Jego Świątobliwości XVII Karmapy. Prywatnie Thrangu Rinpocze należy do najserdeczniejszych przyjaciół Tengi Rinpoczego. Ich klasztory w Khamie położone są o pół godziny jazdy od siebie i obaj Rinpoczowie znają się i przyjaźnią od dzieciństwa. W młodości mieli też wspólnych nauczycieli. Istnieją spore szanse, że w przyszłym roku Thrangu Rinpocze przyjedzie do Polski.


Obecne aktywności Rinpoczów z Bencien

Sangje Njenpa Rinpocze

Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze przebywa teraz w Szierab Lingu, klasztorze Jego Eminencji Tai Situpy. Codziennie udziela lungów do zbioru Rinczen Terdzy. "Lung" to ustny przekaz, polegający na przeczytaniu na głos (zwykle bardzo szybko) całości tekstu. Sangje Njenpa Rinpocze znany jest ze swej zdolności nieprawdopodobnie szybkiego czytania. Przekaz otrzymuje wielu wysokich tulku, a wśród nich nie tylko Tai Situ Rinpocze, ale także Dziamgon Kongtrul Rinpocze i Gjaltsab Rinpocze. Po południu Sangje Njenpa Rinpocze udziela ustnych przekazów Jego Świątobliwości Karmapie, którego siedziba położona jest niedaleko od klasztoru Szierab Ling. Rano Karmapa studiuje z Gjaltsabem Rinpoczem tekst Zabmo Nangi Dyn, "Głębokie wewnętrzne znaczenie". Jest to traktat trzeciego Karmapy, stanowiący kompilację wszystkich sekretnych nauk wadżrajany zawartych w rozmaitych tantrach.

Na początku grudnia Sangje Njenpa Rinpocze powróci do klasztoru Bencien w Katmandu.

Tenga Rinpocze

Wkrótce po wyjeździe z Polski Tenga Rinpocze wyruszył w niezwykle udaną podróż do klasztoru Bencien w Khamie (Wschodni Tybet). Do Katmandu wrócił 15 października, a już 28 października wyjechał do położonego w Darjeelingu klasztoru Mirik, założonego przez Bokara Rinpoczego. Tenga Rinpocze od dawna był tam zapraszany, aby udzielić abhiszek i specjalnych ustnych wyjaśnień, głównie dotyczących praktyki Białej Tary. Wprost stamtąd Rinpocze udał się do Sikkimu. Od 4 listopada Tenga Rinpocze przebywał w Rumteku. Najpierw udzielił tamtejszym lamom i mnichom abhiszeki oraz wyjaśnień do długiej pudży gniewnego aspektu Bodhisattwy Mocy (Wadżrapani), a następnie brał udział w kilkudniowym rytuale, do którego właśnie dał przekaz. Potem pojechał do położonego w południowo-zachodnim Sikkimie klasztoru Jego Eminencji Gjaltsaba Rinpoczego (jednego z czterech najwyższych rangą tulku w tradycji karma kagju).

Ta podróż do trzech klasztorów związana jest z poleceniem, jakie ponad dwa lata temu wydał Jego Świątobliwość Karmapa, aby poszczególne klasztory kagju na emigracji regularnie wykonywały określone praktyki. Tenga Rinpocze, jako Wadżra-Mistrz szkoły karma kagju, najbardziej doświadczony w prowadzeniu klasztornych rytuałów, wciąż jest proszony przez innych o pomoc w uczeniu się różnych ceremonii. Mnisi z klasztorów położonych w Katmandu, takich jak siedziba Kongtrula Rinpoczego - Pullahari, klasztor Dabzanga Rinpoczego czy klasztor Leksze Ling, skorzystali już ze sposobności, by udać się do Tengi Rinpoczego po nauki. Ale klasztory z Indii musiały czekać, aż Rinpocze będzie mógł tam przyjechać.

Obecnie Rinpocze wrócił już do Nepalu i przebywa w ośrodku odosobnień w Parpingu, gdzie 27 listopada mnisi z Bencien zakończą trwające blisko cztery lata odosobnienie medytacyjne. Lama Rinczen, będąc niedawno w Katmandu, jeszcze raz ponowił prośbę, aby jeden z nich został oddelegowany do Polski. Byłby tu zarówno lamą nauczającym w naszych ośrodkach Dharmy, jak i nauczycielem na trzyletnich odosobnieniach, jakie będą odbywać się w Grabniku.