Wizyta Czcigodnej Khandro Rinpocze

1-2.06.2005 Poznań

Program kursu

Wszystkie wykłady oraz inicjacja odbywać się będą w Poznańskim Oddziale PAN-u ul. Henryka Wieniawskiego 17/19. Dojazd do sali tramwajami 5,6,8,10,11,12,14 - dwa przystanki od przystanku naprzeciwko Targów Poznańskich vis a vis wejścia - w kierunku Mostu Tetralnego, a następnie Mostem Teatralnym pieszo w dół aż do pierwszej ulicy w lewo i w dół - równolegle do budynku Teatru Wielkiego (Opery Poznańskiej).

Termin rezerwacji i przedpłaty do 15.05.2005 włącznie.

Sugerowana darowizna (kurs bez wyżywienia):

Uwaga: Ze względu na to, iż kurs odbywa się w dużym mieście organizatorzy nie zapewniają uczestnikom kursu ani wyżywienia, ani miejsca noclegu. Chcąc zdobyć informacje o możliwości zakwaterowania prosimy o kontakt z Mariuszem Harendą maru@life.pl.

Rezerwacja

Droga mailową: khandro@wp.pl lub listownie:

Rafał Becker
ul. Górskiego 4/9
00-033 Warszawa

Należy podać: imię, nazwisko, zamówienie na tekst do praktyki (guru jogi Guru Rinpoczego "Deszcze błogosławieństw").

Uwaga: Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o terminowe zgłaszanie swego uczestnictwa w kursach!

Konto

Rafał Becker
Os. Oświecenia 5/5
61-205 Poznań
Mbank BRE Bank
33 1140 2004 0000 3302 3501 0058
Koniecznie z dopiskiem: "darowizna na kurs z Khandro Rinpocze".

Prosimy przywieźć ze sobą dowód wpłaty!

Nagrywanie wykładów

Wykłady można nagrywać i spisywać wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek powielanie, publikowanie czy rozpowszechnianie wykładów (także w Internecie) wymaga zgody prowadzącego.

Rzeczy wartościowe

Prosimy o pilnowanie podczas pobytu w sali wykładowej rzeczy wartościowych! Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione czy pozostawione po kursie. Organizatorzy nie odpowiadają także za jakiekolwiek straty materialne, poniesione nie z winy organizatorów.

Rozmowy indywidulane

Odnośnie rozmów indywidualnych to Rinpocze udziela ich na podstawie wcześniej przygotowanych kartki w której dana osoba zainteresowana taką rozmową precyzuje Rinpocze na jaki temat chciałaby z Nią rozmawiać (po angielsku). W tym roku Rinpocze przewiduje bardzo mało czasu na takie rozmowy (tylko 1 popołudnie).

Mandziuśri

Mandziuśri należy do trzech najważniejszych bodhisatwów w mahajanie i wadżrajanie (obok Awalokiteśwary i Wadżrapaniego). Jest emanacją buddy Wajroczany (jednego z buddów 5 rodzin). Inspiruje do odkrywania pustki (świadczą o tym m.in. przedmioty, które trzyma w swoich dłoniach - w prawej miecz odcinający dualistyczne spojrzenie na rzeczywistość, a w lewej kwiat lotosu na którym spoczywa tekst Pradżniaparamity). Z tego też powodu nazywany jest też bodhisattwą mądrości. Jego postać jest przedstawiana jako 16-letni młodzieniec dając w ten sposób wskazówkę, iż mądrość nie musi być kojarzona z dojrzałym wiekiem.

Uważa się, że Mandziuśri przebywa obecnie w czystej krainie, która ma swoje ziemskie odniesienie w rejonie chińskich gór Wu-tai Shan (Pięć gór raju). W XIX wieku Mipham Rinpocze (1846-1912) opracował MO (jest to tybetańska sztuka wróżenia), która opiera się na postaci boddhisattwy Mandziuśriego i jego mantrze. Jest jidamem na którego medytowało wielu wielkich mistrzów przeszłości jak w/w Mipham Rinpocze i Szantidewa. Emanacją Mandziuśriego był m.in. wielki mistrz i współinicjator niesekciarskiego ruchu Rime - Dziamjang Khjentse Rinpocze. Istnieje kilka form Mandziuśriego m.in. w kolorze białym, żółtym (złotym). Rinpocze udzieli nam inicjacji na formę pomarańczową, której przekaz pochodzi z linii Mindrolling. Pochodzi z termy, którą odkrył w XVII wieku wielki terton Terdag Lingpa pt. "Cykl term Jamantaki - Niszczyciela Arogancji". Jamantaka jest gniewną formą Mandziuśriego jednak my otrzymamy inicjację na jego łagodną formę. Poniżej przedstawiamy krótką historię odkrycia tej termy:

Zgodnie z tym co mówiła przepowiednia, ujrzał skałę, miejsce ukrycia termy, które miało kształt chorągwi zwycięstwa [...] z wąskiej ścieżki ciągnącej się przez środek skały zobaczył pod swymi stopami otchłań, głęboką na ponad sto pięter. Około czterech czy pięć pięter nad jego głową pojawiło się tęczowe światło w kształcie swastyki - było to miejsce ukrycia skarbu. Nie istniał jednak sposób, aby tam się dać. Nawet spoglądanie na to miejsce było trudne, ze względu na paniczny lęk jakim przejmował go widok tego zbocza. Stracił świadomość i w tej samej chwili znalazł się na szczycie góry. Znalazł tam jaskinię w kształcie namiotu o kryształowych ścianach ozdobionych wielobarwnymi freskami. W jaskini tej przebywało dwoje ludzi, noszących białe szaty: piękna, młoda niewiasta oraz wyjątkowo przystojny mężczyzna. Niewiasta dała mu dwa zwoje, a mężczyzna trójkątny pojemnik wykonany z se. Odwrócił się i spostrzegł, że znowu znajduje się na stromym zboczu. Ponownie zemdlał ze strachu, obawiał się bowiem, że spadnie. Odzyskał przytomność i zobaczył, że stoi na tej samej wąskiej ścieżce.

(Tulku Thondup Rinpocze "Ukryte nauki Tybetu", Wydawnictwo Mandala, Warszawa 1998).

Sutra Serca

Sutra Serca zawiera esencję wyjaśnień Pradżniaparamity, dlatego też nazywana jest Sutrą Serca. Pradżniaparamite określa się mianem matki wszystkich buddów.

Sutra Serca jest obecnie jednym z najbardziej znanych na świecie tekstów buddyjskich. Jest to jeden z najkrótszych tekstów tzw. literatury Pradżniaparamity, czyli doskonałości mądrości (jednej z sześciu doskonałości jakie praktykuje bodhisattwa). W niezwykle zwięzły sposób streszcza ideę pustki. Zrozumienie idei pustki jest podstawą osiągnięcia doskonałości mądrości. Wygłoszona została na Górze Sępów przez Buddę Siakjamuniego.