Wykłady Lamy Rinczena

17 - 19 STYCZNIA 2003
(piątek - niedziela)

Wrocławski ośrodek Karma Kamtzang zaprasza na spotkanie z Lamą Rinczenem, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Liskiego 9/1 (suterena).

Terminy wykładów:


Każdy wykład trwa ok. 2 godziny


Lama Rinczen (Waldemar Zych) praktykuje Dharmę od ponad dwudziestu lat. Wielokrotnie wyjeżdżał z Polski do Europy Zachodniej i do Azji, aby studiować nauki i praktykować w tamtejszych ośrodkach buddyjskich. Od 1985 roku jest uczniem Tengi Rinpoczego. Pod jego kierunkiem kontynuował naukę oraz spędził cztery i pół roku na odosobnieniach medytacyjnych. Przez dziesięć lat był mnichem. Od wielu lat pełni funkcję Lamy czyli nauczyciela buddyjskiego - prowadzi liczne wykłady i kursy a także udziela niezbędnych wyjaśnień i inicjacji do praktyki. Rinpocze mianował go przewodniczącym Związku Karma Kamtzang w Polsce oraz powierzył mu odpowiedzialność za prowadzenie Ośrodka w Grabniku.