"Pięć punktów Mahamudry"

Wykłady Lamy Rinczena

7 - 11 listopad 2003
(piątek - niedziela)

Wrocławski ośrodek Karma Kamtzang oraz Ośrodek Misji Buddyjskiej "Trzy Schronienia" we Wrocławiu zapraszają na cykl wykładów Lamy Rinczena, które odbędą się we Wrocławiu przy ul. Polkowickiej 9a.

Terminy wykładów:


Lama Rinczen (Waldemar Zych) praktykuje Dharmę od ponad dwudziestu lat. Wielokrotnie wyjeżdżał z Polski do Europy Zachodniej i do Azji, aby studiować nauki i praktykować w tamtejszych ośrodkach buddyjskich. Od 1985 roku jest uczniem Tengi Rinpoczego. Pod jego kierunkiem kontynuował naukę oraz spędził cztery i pół roku na odosobnieniach medytacyjnych. Przez dziesięć lat był mnichem. Od wielu lat pełni funkcję Lamy czyli nauczyciela buddyjskiego - prowadzi liczne wykłady i kursy a także udziela niezbędnych wyjaśnień i inicjacji do praktyki. Rinpocze mianował go przewodniczącym Związku Karma Kamtzang w Polsce oraz powierzył mu odpowiedzialność za prowadzenie Ośrodka w Grabniku.

Dojazd do Horakuji - świątyni Misji Buddyjskiej we Wrocławiu, w dzielnicy Leśnica, ul. Polkowicka 9a