Nowy Rok w Szczecinie

Świątynia Sanboin

29 grudnia (godzina 18.00) — Ceremonia Skruchy 88 Buddhów

Warunki uczestnictwa – tylko dla osób które przyjęły Buddyjskie Schronienia. Sugerowane ofiary i darowizny w dowolnej wysokości.

30 grudnia (godzina 18.00) — Ryaku Fusatsu – Ceremonia Odnowienia Wskazań Bodhisattwy

Warunki uczestnictwa – tylko dla osób które otrzymały Jukai w jakiejkolwiek tradycji Mahajany lub przyjęły formalnie ślubowania Bodhisattwy w jakiejkolwiek tradycji Mahajany. Sugerowane ofiary i darowizny w dowolnej wysokości.

31 grudnia (godzina 19.00) — medytacja i nauki

Warunki uczestnictwa – otwarte dla wszystkich. Sugerowane ofiary i darowizny w dowolnej wysokości.

1 styczeń (godzina 11.00) — Ceremonia Nowego Roku

Warunki uczestnictwa – otwarte dla wszystkich. Sugerowane ofiary i darowizny w dowolnej wysokości.