SESSHIN W SZCZECINIE


W TERMINIE 5 - 12 STYCZEŃ 2003
ODBĘDZIE SIĘ SESSHIN W SZCZECINIE W ŚWIĄTYNI TRZECH KLEJNOTÓW. SESSHIN BĘDZIE PROWADZIŁ OPAT - CZCIGODNY KANZEN.

NAUKI BĘDĄ NA TEMAT:

"DWIE BRAMY WEJŚCIA NA DROGĘ"
WIELKIEGO MISTRZA BODHIDHARMY

POZA TYM BĘDĄ RÓWNIEŻ UDZIELANE INSTRUKCJE DO PRAKTYKI DLA OSÓB, KTÓRE TEGO POTRZEBUJĄ.

TERMIN ZGŁOSZEŃ NA SESSHIN UPŁYWA 15 GRUDNIA 2002. SUGEROWANA DAROWIZNA NA POKRYCIE KOSZTÓW WYNOSI 350 ZŁOTYCH.

UWAGA!!! ZGŁOSZENIA POWINNY BYĆ PRZESYŁANE POCZTĄ Z PODANIEM ADRESU I KONTAKTU TELEFONICZNEGO.

Świątynia Buddyjska Trzech Klejnotów, ul.Śląska 12/12, 70-432 Szczecin
Tel./fax: (91) 488 0289
e-mail: mb3s@polbox.com