SESSHIN
Z
CZCIGODNYM KANZENEM


W dniach 18 - 28 lutego 2004 r. odbędzie się intensywne 10-cio dniowe sesshin w Buku/ k. Szczecina z Czcigodnym Kanzenem, opatem świątyni Trzech Klejnotów w Szczecinie.
Należy zabrać ze sobą śpiwory oraz odpowiednią ilość ciepłych ubrań. Sugerowana darowizna na pokrycie kosztów zamieszkania i jedzenia wynosi 500 złotych. Zgłoszenia należy kierować do Szczecina na adres:

Misja Buddyjska
ul. Śląska 12/12
70-432 Szczecin

Sesshin przeznaczone jest dla osób będących buddystami, tj. dla tych, którzy przyjęli schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze lub chcą przyjąć Trzy Schronienia i już praktykują zazen.