Sesshin i Jukai z Kosho Murakami Roshim

17 - 24.07.2004, Sosnówka

W dniach 17 (sobota) - 23 (piątek) lipca bieżącego roku odbędzie się sesshin z Kosho Murakami Roshim, nauczycielem w tradycji soto zen, wieloletnim uczniem Kodo Sawaki Roshiego.

Dnia 24 lipca (sobota) odbędzie się ceremonia Jukai dla szesnastu zgłoszonych kandydatów. Wszyscy uczestnicy sesshin proszeni są o pozostanie i udział w ceremonii. Nosi to nazwę zuiki, współuczestnictwo w radości i gratulacje.

Więcej informacji o Roshim znajduje się na stronie Internetowej mahajana.net (menu: Mistrzowie współcześni / Kosho Murakami). Są tam również umieszczone wykłady Roshiego (menu: Audio / Teisho Kosho Murakami Roshiego) z poprzedniej sesshin.

Sesshin odbędzie się w Sosnówce (3 km od Karpacza, patrz: mapa), w Ośrodku WTU "Społem" (adres: Sosnówka 194). Dojazd samochodem: należy kierować się do Karpacza, a następnie na "Świątynię Wang", minąć ją i wjechać do Sosnówki. Przy wjeździe do Sosnówki pierwszy budynek, na który się wyjeżdża to właśnie ten ośrodek. Dojazd MZK z Jeleniej Góry: linia nr. 19, przystanek koło teatru, godz. 9:15. To jest jedyny autobus, który dociera na miejsce na czas = przed 13-tą (ok. 10-tej). Należy wysiąść na ostatnim przystanku, koło ośrodka WTU "Społem".

Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie reguł obowiązujących podczas sesshin.

Podczas sesshin będą tylko 2 posiłki dziennie: rano owsianka na wodzie, po południu ryż brązowy z krojonymi surowymi warzywami. Taką dietę stosuje na sesshin Murakami Roshi.

Należy zabrać ze sobą:

  1. Luźny, wygodny, niejaskrawy strój do siedzenia,
  2. Przybory toaletowe,
  3. Strój do pracy (głównie prace porządkowe - sprzątanie pokojów i budynku),

W ośrodku są łóżka i pościel, jednak należy wziąć pod uwagę, że był on często używany przez kolonie dzieci, więc jeśli ktoś ma wyższe wymagania dot. higieny, może wziąć własną pościel/śpiwór. Naczynia do jedzenia przywieziemy z Wrocławia, nie trzeba brać własnych.

Kto może, proszony jest o wzięcie dla siebie maty i poduszki - może ich nie starczyć dla wszystkich uczestników.

Na miejsce należy przyjechać 17-tego lipca (sobota) do godziny 13-tej. Ten dzień będzie poświęcony przede wszystkim na prace przygotowawcze oraz wprowadzenie.

Sugerowana darowizna pokrywa część kosztów podróży Roshiego i osób towarzyszących, wegetariańskiego wyżywienia (będą 2 posiłki dziennie - śniadanie i obiad) i noclegu uczestników i wynosi 580 zł. Prosimy o jak najpilniejszą wpłatę.

Misja Buddyjska "Trzy Schronienia"
Drugi Ośrodek Misyjny we Wrocławiu
ul. Polkowicka 9a
54-072 Wrocław

Konto: 78213000042001023353210001 (Volkswagen Bank Polska S.A.) - koniecznie z dopiskiem "darowizna na sesshin z Murakami Roshim".

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres redakcja@mahajana.net. Prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenie udziału w sesshin.

Organizatorem sesshin jest Misja Buddyjska "Trzy Schronienia" w Polsce, Ośrodek we Wrocławiu.

Planowany przebieg dnia:

4:00 Pobudka
4:15 - 5:15 Zazen
5:15 - 5:30 Kinhin
5:30 - 6:30 Zazen
6:30 - 7:00 Choka - sutry
7:00 Gyoshuku - śniadanie
8:00 Samu - praca
9:00 - 10:00 Zazen
10:15 - 11:45 Teisho - mowa Dharmy
12:00 - 13:00 Zazen
13:00 Gyohatsu - obiad
14:00 Samu - praca
15:00 - 16:00 Zazen
16:15 - 17:45 Teisho
18:00 - 19:00 Zazen
19:00 - 20:30 Czas na prysznic / kąpiel
zuiza (zazen nieformalne)
20:30 - 21:30 Zazen
21:30 Gongyo - sutry
22:00 Kaichin - spanie

Planowany przebieg Jukai:

4:00 Pobudka
4:15 - 5:15 Zazen
5:15 - 5:30 Kinhin
5:30 - 6:30 Zazen
6:30 - 7:00 Choka - sutry
7:00 - 9:00 Gyoshuku - śniadanie, a następnie samu - praca
9:00 - 10:00 Zazen
10:00 - 11:00 16 kandydatów Jukai przygotowuje się do ceremonii.
Zuikisha, wszyscy uczestnicy robią porządki i przygotowania do ceremonii.
11:00 - 12:00 Kandydaci Jukai biorą prysznic/kąpiel i przebierają się.
12:00 - 13:00 Pozostali uczestnicy ceremonii biorą prysznic/kąpiel i przebierają się.
13:00 - ok. 15:00 Ceremonia Jukai
15:00 Lekki posiłek, zakończenie

Kliknij aby zobaczyć plan dnia w wersji japońskiej (uwaga: plan japoński jest w wersji jeszcze nie zaktualizowanej).

Podczas całej sesshin prosimy zachowywać ciszę (nie rozmawiać!) i dbać o higienę.

Zmiany w informacji:

  1. 18.06.2004:
  2. 5.07.2004: