POMOC DLA OFIAR TSUNAMI

Udało nam się nawiązać kontakt z buddystami w Tajlandii, którzy bezpośrednio pomagają ofiarom tsunami.

Programem w Tajlandii kieruje bezpośrednio Mae Chee Brigitte.

To Misja zwróciła się do niej o możliwość pomocy w ofiarom. Poniżej tekst jej listu w oryginale i polskie tłumaczenie.

"Our Tsunami Relief Project is helping victims in many ways. The food station, where toalety,we share free foodpackets to thousands every day, is one project. Now we also continue to start building houses (one is about 140.000, - Thaibaht = 3000 Euro), we support the building of 2 school for children, one for nurses, water tanks, toilets, sleeping halls, orphanages (the last projects are done by the foundation of the king of Thailand and we help to support, the houses are directly done by our temple)."

"Nasz Projekt Pomocy Ofiarom Tsunami działa na wiele sposobów. Jedną z pomocy jest punkt żywnościowy, w którym codziennie rozdajemy tysiącom ludzi paczki żywnościowe za darmo. Obecnie rozpoczęliśmy budowanie domów (jeden kosztuje około 140 tysięcy batów tajskich, tj. 3000 euro), wspomagamy również budowę 2 szkół dla dzieci, jedną dla pielęgniarek oraz zbiorniki na wodę, sale do spania, sierocińce (ten ostatni program jest prowadzony przez fundację króla Tajlandii i wspomagamy go, domy są budowane bezpośrednio przez naszą świątynię)."

Świątynia, o której mowa w liście, jest w sekcji SZKOŁY-LINKI w dziale THERAWADA pod nazwą: Wat Sanghathan, Buddhist Meditation Center (http://www.vimokkha.com). Można wejść na tę stronę i sprawdzić samemu. Są tam również zdjęcia.

Ponieważ Mae Chee Brigitte napisała, że przesyłanie pieniędzy do Tajlandii jest bardzo kosztowne, to jej uczennica w Niemczech otworzyła konto, na którym zbierają pieniądze i przesyłają raz w miesiącu, by jak najbardziej obniżyć zbędne koszty.

Adres banku, nazwa i numer konta są poniżej.

Rahel Hartmann
Hypo Vereinsbank Nuernberg
Kto: 207871990
Blz: 760 200 70

Wszystkim, którzy zechcą pomóc bardzo dziękuję w imieniu całej Misji Buddyjskiej.

Kanzen