Dr Aleksander Berzin

"Czym jest karma i jak z nią pracować"

11 - 12 grudnia 2002

Aula Książnicy Pomorskiej g. 17.00
ul. Podgórna 15/16
70-205 Szczecin

Karma oznacza impulsy, te impulsy które sprawiają, że działamy, mówimy i myślimy w niepohamowany sposób na wiele pomieszanych i rodzących pomieszanie sposobów, które są przyczyną problemów w naszym życiu. Buddyjskie nauki o karmie nie oznaczają fatalizmu. Z właściwym zrozumieniem karmy jesteśmy w stanie wpływać na to, co wydarza się w naszym życiu. Wykład zaprezentuje jak karma działa, jakie powoduje skutki, oraz jak ograniczać lub całkowicie usuwać problemy, które powstają w wyniku karmy.

Dr Aleksander Berzin

"Buddyjska nauka o odradzaniu się"

12 grudnia 2002

Aula Książnicy Pomorskiej g. 17.00

Mimo tego, że można akceptować nauki buddyjskie bez wiary w odradzanie się, to prawidłowe zrozumienie tej idei, przekonanie o jej uniwersalnym działaniu jest istotne dla praktykowania buddyzmu w jego najpełniejszej formie.
Koncepcja odradzania się nie oznacza w buddyzmie wędrówki nieśmiertelnej duszy z jednego żywota w następne. Oznacza ona raczej niekończący się indywidualny strumień aktywności mentalnych, nie posiadający niezmiennej tożsamości. Zatem, by zrozumieć buddyjskie rozważania dotyczące odradzania się należy wpierw zrozumieć buddyjską koncepcję: umysłu, “ja”, kontynuacji, oraz funkcjonowania prawa przyczyny i skutku. Wykład wyjaśni wagę zrozumienia czym jest odradzanie się, oraz przedstawi bardziej szczegółowo buddyjskie rozważania na ten temat.

Aleksander Berzin jest doktorem Uniwersytetu Harvarda w dziedzinie języków orientalnych. Jako założyciel i członek zespołu tłumaczy Library of Tibetan Works and Archives od roku 1969 do połowy lat 90-tych prawie stale mieszkał w Dharamsali w Indiach. Od wielu lat jest tłumaczem tybetańskich lamów i nauczycieli, m. in. J. Ś. Dalajlamy. Należy do grona najbardziej uznanych tłumaczy tybetańskich i sanskryckich tekstów kanonicznych. Napisał też wiele popularnych książek przybliżających ludziom Zachodu idee buddyzmu tybetańskiego. W swych badaniach koncentruje się nad wykorzystaniem nauk buddyjskich w psychologii, a jego książka "Rozwijanie zrównoważonej wrażliwości" / "Developing balanced sensivity" stała sie światowym bestsellerem. Więcej o autorze na jego stronie www.berzinarchives.com