W dniach 15 i 16 marca 2004 r., odbędą się wykłady opata Świątyni Trzech Klejnotów w Szczecinie, Czcigodnego Kanzena, w świątyni Misji Buddyjskiej Engaku-in, w Poznaniu, przy ul. Reja 4/9.

Tematy wykładów:

Spotkania 15 i 16 marca rozpoczną się o godzinie 18.00. Sugerowana jest darowizna od każdego uczestnika na pokrycie kosztów podróży Czcigodnego Kanzena.

W dni wykładów udzielane będą również przez Czcigodnego Kanzena Trzy Schronienia Buddyjskie, tj. w Buddzie, Dharmie i Sandze.
Przyjęcie Schronień Buddyjskich oznacza, że osoba przyjmująca je, staje się buddystą i jest to warunkiem praktykowania Dharmy Buddhy. Osoby, które chcą przyjąć Schronienia Buddyjskie, powinny zgłosić się do p. Wojtka Sperczyńskiego tel. 0601 836 834, przed terminem wykładów.