Misja Buddyjska Trzy Schronienia w Polsce
Świątynia Buddyjska Trzech Klejnotów
ul. Śląska 12/12
70-432 Szczecin
Tel./fax: (91) 4880289
e-mail: mb3s@polbox.com

ZAZEN
W PIĄTKI Z OPATEM

W następujących terminach odbędą się grupowe zazen:
16 styczeń godzina 19 -21.00
30 styczeń godzina 19 -21.00
5 marzec godzina 19 -21.00
12 marzec godzina 19 -21.00
19 marzec godzina 19 -21.00

W trakcie zazen będą udzielane indywidualne instrukcje do praktyki przez Opata.
Uczestnictwo nie jest otwarte dla osób z zewnątrz lub spoza Misji.

Opat Świątyni Trzech Klejnotów
Kanzen Osho