ATTA DIPA

Rozważ!
Sam jesteś światłem
Polegaj na sobie
Nie polegaj na innych
Dharma jest światłem
Polegaj na Dharmie
Nie polegaj na niczym innym niż Dharmie.

Przekład: Bunyu


mahajana.net