Dharani Wielce Współczującego

Daihi Shin Darani

Chwała Trzem Klejnotom
Buddzie, Dharmie i Sandze!
Chwała Bodhisattwie Mahasattwie, Awalokiteśwarze,
Bodhisattwie współczucia.
Chwała temu, który usuwa wszelki strach i cierpienia!
Czcząc Bodhisattwę Awalokiteśwarę, śpiewajmy tę cudowną Dharani, która oczyszcza wszystkie odczuwające istoty, która spełnia pragnienia wszystkich istot.
Chwała Bodhisattwie Mahasattwie, który jest ucieleśnieniem Trikayi, który jest obdarzony transcendentalną mądrością.
Chwała Bodhisattwie Mahasattwie, który nieustająco wyzwala wszelkie odczuwające istoty z nieskalanym umysłem.
Chwała Bodhisattwie Mahasattwie, który nieprzerwanie podtrzymuje Najwyższą i Całkowitą mądrość i który wolny jest od wszelkich przeszkód.
Chwała Bodhisattwie Mahasattwie, którego czyny ukazują fundamentalną czystość wszystkich istot.
Chwała Bodhisattwie Mahasattwie, który usuwa trzy złe ułudy - chciwość, gniew i szaleństwo.
Szybko! Szybko! Przyjdź! Przyjdź! Tu! Tu!
Radość tryska z nas. Pomóż nam wejść w Krainę Wielkiego Urzeczywistnienia.
Bodhisattwo Awalokiteśwaro, Bodhisattwo Współczucia, prowadź nas do duchowej radości.
Spełnienie! Spełnienie!
Dając świadectwo wolności i współczuciu umysłu Awalokiteśwary, oczyszczając swe własne ciało i umysł,
Stając się nieustraszonym jak lew,
Manifestując się we wszystkich istotach,
Doprowadzając do perfekcji Koło Dharmy i Kwiat Lotosu, możemy bez przeszkód wyzwolić wszystkie odczuwające istoty.
Oby Rozumienie tajemnej natury Awalokiteśwary rozpowszechniło się na zawsze i wszędzie.
Chwała Trzem Klejnotom - Buddzie Dharmie i Sandze!
Chwała Bodhisattwie Mahasattwie Awalokiteśwarze,
Bodhisattwie współczucia!
Oby ta Dharani była skuteczna.
Chwała!


mahajana.net