Dziesięć Imion Buddy

Jyu Butsu Myo

Czysta Dharmakaja Wajroczany Buddy
Doskonale Pełna Sambhogakaja Wajroczany Buddy
Dziesięć tysięcy miliardów Nirmanakaji Siakiamuniego Buddy
Mający się narodzić w przyszłości Majtreja Budda
Wszyscy Buddowie w dziesięciu kierunkach i trzech światach
Wielka Mahajana Saddharma Pundarika Sutra
Wielki Święty Mańdziuśri Bodhisattwa
Mahajana Samantabhadra Bodhisattwa
Mahakaruna Awalokiteśwara Bodhisattwa
Wszyscy szlachetni Bodhisattwowie Mahasatwowie
Maha Pradżnia Paramita


mahajana.net