Kaikyoge

Nieprześcigniona, niezwykle głęboka i całkowicie wspaniała Dharma,
jest trudna do napotkania nawet w setkach tysięcy miriadów kalp.
Teraz ją widzimy, słyszymy i otrzymujemy.
Obyśmy zrozumieli prawdziwe znaczenie Tathagaty.


mahajana.net