Osiągnięcie Zjednoczenia

Sandōkai

Umysł wielkiego mędrca Indii został tajemnie przekazany ze wschodu na zachód. Ludzkie zdolności są błyskotliwe lub tępe, ale Droga nie ma patriarchów z północy czy południa. Duchowe źródło promieniuje z czystością, poboczne szkoły płyną w ciemnościach. Chwytanie rzeczy jest pierwotnie złudzeniem, zrozumienie prawdy nie jest jeszcze oświeceniem. Każda brama i wszystkie pola współdziałają i niewspółdziałają. Gdy współdziałają wzajemnie się przenikają. Inaczej pozostają na swoim miejscu. Formy różnią się kształtem i charakterem, dźwięki są różne miłe i niemiłe. Ciemność jest słowem do określenia najwyższego i średniego zjednoczenia, światłość jest słowem oddzielającym czystości od skalań. Cztery wielkie elementy same powracają do swej natury, tak jak dziecko do matki. Ogień się pali, wiatr wieje, woda moczy, ziemia jest twarda. Oko rozpoznaje formy i kolory, ucho dźwięki i głosy, nos zapachy, a język smaki. Każde zjawisko (dharmy) jest jak liście pojawiające się w zależności od korzenia. Początek i koniec muszą powrócić do źródła. Szlachetny i wulgarny są tylko sposobem użycia mowy. W samym środku światła jest ciemność, ale nie manipuluj aspektem ciemności, w środku ciemności jest światło, ale nie usiłuj widzieć aspektu światła. Światło i ciemność są związane ze sobą nawzajem, podobnie jak przód i tył. Miriady rzeczy działa samo zgodnie z funkcją i miejscem. Jeśli rzeczy istnieją, to pasują do siebie jak pokrywa do pudła, jeśli prawda odpowiada jest to jak spotykające się groty strzał. Słysząc słowa powinieneś uchwycić źródło. Nie ustanawiaj sam reguł. Jeśli nie rozumiesz Drogi kiedy ją widzisz, jak możesz znać ścieżkę gdy stajesz na niej nogami? Jeśli czynisz postęp w marszu nie jest to sprawą bliska czy daleka. W ułudzie góry i rzeki są sztywnym rozdzieleniem, dlatego z pokorą zwracam się do praktykujących to, co tajemne, nie spędzajcie nadaremnie czasu.


mahajana.net