MODLITWA PRZED RELIKWIAMI BUDDY

Shariraimon

Całym sercem-umysłem czynimy pokłon przed Siakiamunim Tathagatą, mającym pełne i niepoliczalne zasługi, przed prawdziwymi relikwiami siarira, pierwotną Dharmakają, Ciałem Prawdy Buddy i stupą wszechświata - dharmadatu.

Z czcią i szacunkiem czynimy pokłon, by w naszym obecnym ciele wejść w świat Prawdy i by świat Prawdy wstąpił w nas. Łącząc się z Buddą, osiągniemy Oświecenie Bodhi, dzięki duchowej mocy Buddy, my i żyjące istoty otrzymujemy pomoc, budzi się w nas umysł Oświecenia, praktykujemy czyny Bodhisattwów i razem wchodzimy w Nirwanę, w świat spokoju i Wielkiej Mądrości.
Teraz i w przyszłości czynimy pokłon z czcią i szacunkiem.

Opracowanie: Misja Buddyjska "Trzy Schronienia"


mahajana.net