Sutra Kannon

W dziesięciu wersach

Kandzeon! Chwała Buddzie!
Wszystkie istoty jednym z Buddą, wszystkie istoty budzą się w Buddzie! Budda, Dharma, Sangha
wieczne, radosne, czyste, bez ego. Cały dzień Kandzeon,
całą noc Kandzeon.
Ta chwila powstaje z Umysłu. Ta chwila sama jest Umysłem.

Opracowanie: ZBZ Bodhidharma (publikacja za zgodą)


mahajana.net