Trzy schronienia

Znajduję schronienie w Buddzie
Znajduję schronienie w Dharmie
Znajduję schronienie w Sandze
Znajduję schronienie w Szlachetnym Buddzie,
Najwyższym Nauczycielu.
Znajduję schronienie w Szlachetnej Dharmie,
oddzielającej nieczystości.
Znajduję schronienie w Szlachetnej Sandze pokoju
i harmonii.
Znalazłem schronienie w Buddzie
Znalazłem schronienie w Dharmie
Znalazłem schronienie w Sandze

Przekład: Misja Buddyjska "Trzy Schronienia"


mahajana.net